SW-Structured Derivations

Strukturerade härledningar

Strukturerade härledningar är en metod för att presentera matematiska argument i en exakt och lättförståelig form. Strukturerade härledningar gör det enklare för eleverna att följa med och förstå när läraren presenterar ett matematiskt argument. Det ger eleverna en mall för hur man sammanfattar sina egna lösningar på matematiska problem. Det enhetliga presentationsformatet gör det enkelt att kontrollera och hitta fel i elevernas lösningar. En strukturerad härledning kan också analyseras av en dator för att kontrollera att härledningen är meningsfull och att varje steg i härledningen är matematiskt korrekt.

Formatet kan användas för alla typer av matematiska argument: beräkningar, ekvationslösning, förenkling av uttryck, bevis av teorier, geometriska konstruktioner och så vidare. Strukturerade härledningar kan användas på alla nivåer av matematik, från högstadiet till universitetsnivå, och kan användas inom något område av matematik.