4f-kirjat

4f Oppikirjat

4f Oppikirja on kirjoitussuojattu 4f-vihko. Se on valmiiksi tehty sähköinen kirja, kansineen, otsikoineen ja kirjoittajineen, ja se on järjestetty lukuihin ja kappaleisiin. 4f-kirjat tallennetaan käyttäjän omalle koneelle, jonka jälkeen sitä voi käyttää pysyvästi. Kirjoja voi käyttää sekä lukemiseen että kirjoittamiseen ilman internetyhteyttä tai yhteyttä pilvipalvelimeen. Internetyhteys tuo lisätoimintoja kuten pääsyn verkkosivuille. Yhteys pilvipalvelimeen lisää vielä enemmän mahdollisuuksia kuten kirjan käyttämisen kurssilla, kirjan käytön useammalla tietokoneella ja kirjan sisällön varmuuskopioinnin.

4f Oppikirjan käyttäminen

4f-oppikirja on interaktiivinen vihko, jonka sisältö on valmiiksi tehtyä ja kirjoitussuojattua. Lukija ei voi muokata oppikirjaa. 4f-oppikirjan sisältö voi muodostua kaikenlaisista elementeistä, jotka 4f-vihko -editoreilla ovat luotavissa, kuten videoista, äänitteistä, testeistä, harjoitustehtävistä, matematiikasta ja verkkosisällöstä. Opiskelija voi tehdä tehtäviä ja tallentaa ratkaisunsa suoraan kirjaan. Lukija voi siirtyä kirjassa sivuittain eteen- ja taaksepäin tai avata sisällysluettelosta haluamansa sivun. 4f-oppikirjat ovat saatavilla Four Ferries -verkkokaupasta.

Muistiinpanot ja kommentit

Lukija voi lisätä kirjaan omia muistiinpanoja kuten korostaa tekstiä tai tehdä sivuhuomautuksia tekstin kylkeen. Nämä muistiinpanot tallentuvat palvelimelle aina kun 4f Studio on yhteydessä verkkoon. Mikäli käyttäjä käyttää kirjaa usealla eri tietokoneella, muistiinpanot synkronoituvat käyttäjän kaikkiin tietokoneisiin.

Oppikirjat itsenäiseen opiskeluun

4f-oppikirja on monipuolisempi kuin perinteinen painettu kirja tai sähköinen kirja, minkä vuoksi se sopii erinomaisesti itsenäiseen opiskeluun. Lukija voi ratkaista kirjan tehtäviä suoraan kirjassa, ja kirja voi tarkistaa vastaukset saman tien. Suurin osa sivun elementeistä on interaktiivisia ja ne voi sisältää verkosta poimittuja sisältöjä kuten verkkosivuja, simulaattoreita, videoita, pelejä, jne.

Itsenäinen matematiikan opiskelu

4f-oppikirjat sopivat erityisen hyvin matematiikan itsenäiseen opiskeluun. eMath-oppikirjasarja sisältää koko lukion matematiikkaan kuuluvat opinnot. eMath-oppikirjoissa matemaattisten perusteluiden esittämiseen käytetään rakenteisia päättelyketjuja, niin teorian, esimerkkien kuin tehtävien osalta. Lukija voi ratkaista tehtäviä suoraan kirjassa. Kirjoissa on automaattinen tarkistin, joka tarkistaa rakenteisilla päättelyketjuilla ratkaistut tehtävät. Tarkistin käy läpi yhtälön askel askeleelta ja tarkistaa ovatko ne oikein vai väärin. Tarkistin merkitsee virheelliset tai väärät askeleet, ja pyytää korjaamaan ne. Automaattinen tarkistin on yksi 4f Studion lisäpalveluista.