4f-koulut

4f-koulu on sähköinen alusta, jossa voi luoda omia henkilökohtaisia muistivihkoja, lukea valmiita oppikirjoja ja luoda sähköisiä kursseja luentoineen. Mikäli hallinnoitavana on useita kursseja, opiskelijoita ja opettajia, toiminnan voi järjestää 4f-kouluksi.

Koululla on omat kurssinsa, oppikirjansa ja työkalunsa sekä rekisteröityneet opettajat ja opiskelijat. Koulua hallinnoi kouluvastaava, joka on vastuussa koulun kurssivalikoimasta ja joka hyväksyy opettajat ja opiskelijat osaksi koulua.

Opiskelijat hakevat toivomalleen kurssille, ja toimihenkilö tai opettaja hyväksyy kurssille valitut henkilöt. Opettaja luo ja pitää kurssin.

Oppikirjat, työkalut ja kurssit voivat olla maksuttomia tai maksullisia ja koulun verkkokaupasta ostettuja.

4f-koulu voi olla suljettu tai avoin. Kouluvastaava rekisteröi koulun opiskelijat ja opettajat suljettuun kouluun, mutta opiskelijat ja opettajat voivat rekisteröityä itse avoimeen kouluun. Kummassakin tapauksessa toimihenkilöllä on tarpeen vaatiessa oikeus poistaa opiskelija koulusta.

4f-domainit

Jokaisella 4f-koululla on oma 4f-tunnuksensa eli domaininsa. Yhteinen domain taas mahdollistaa koulujen kokoamisen yhteisen ylläpidon alle, jota hallinnoi Four Ferries. Vihkot, oppikirjat, kurssit ja työkalut voivat olla:

     - yksityisiä, jolloin vain käyttäjä voi käyttää niitä,

     - koulun tarjoamia kunkin koulun jäsenille, tai

     - domainin tarjoamia, kaikille jäsenkouluille.

Näkyvyys päätetään osasta luodessa, mutta sen voi myös muuttaa. Uusia domaineja voi luoda tarpeen tullen. Siinä tapauksessa olethan yhteydessä Four Ferriesiin. Omat domainit ovat erityisen hyödyllisiä koulutusorganisaatioille, kaupungeille ja valtioille, yritysten sisäiseen tai ulkoiseen koulutustarpeeseen tai yhteisen materiaalin jakeluun.

Oletus-domain on 4Ferries ja oletuskoulu on 4Ferries-koulu 4Ferries -domainissa.