Kurssiympäristö

Kurssit

eMath Studio tarjoaa täydellisen kurssiympäristön. Opettaja voi luoda kurssin eMath Studiossa. Opiskelija pyytää pääsyä kurssille ja liittyy kurssiin lataamalla kurssin omaan sovellukseensa. Opettajalla on käytössään kurssinhallintatyökalut, joiden avulla hän voi mm. lisätä oppilaita kurssille ja poistaa heitä, sekä seurata kunkin opiskelijan edistystä. Yhdellä kurssilla voi olla yksi tai useampi opettaja.

Kotitehtävistä nopeaa palautetta

Opiskelija ratkaisee tehtäviä ja lähettää ne opettajalle suoraan 4f-kurssikirjassa. Kaikki opiskelijoiden palauttamat tehtävät näkyvät opettajan kurssikirjassa. Opettaja voi antaa jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta, jonka opiskelija näkee omassa kurssikirjassaan. 4f Studio tukee näin ollen sekä perinteistä lähiopetusta että etäopiskelua.

Opettajan ohjauspaneeli

Opettajan kurssikirjassa on ohjauspaneeli, josta hän voi seurata kunkin oppilaan edistystä. Yleisnäkymästä näkee mitkä tehtävät kukin oppilas on palauttanut ja miten ne on arvosteltu. Opettaja voi siirtyä yksittäisen opiskelijan tiettyyn tehtävään klikkaamalla tehtävää. Opiskelijat voivat vastaavasti seurata omaa etenemistään.

Jatkuva päivitys

Kun painettu opetusmateriaali päivitetään yleensä vain uuden painoksen myötä, sähköistä materiaalia voi päivittää paljon tiheämmin, jolloin se on aina ajan tasalla. Opettaja voi päivittää, lisätä ja muuttaa 4f-kurssimateriaalia koska tahansa kurssin aikana. Nämä muutokset näkyvät aina myös opiskelijoiden kurssimateriaalissa. Sama koskee itse ohjelmistoa, jota päivitetään säännöllisin väliajoin, parantaen sen laatua, lisäten uusia ominaisuuksia ja korjaten mahdollisia ohjelmistovirheitä.

Kurssin rakenne

4f-kurssi muodostuu kurssikirjasta, kurssisyötteestä ja osallistujalistasta. 4f-kurssikirja sisältää kurssin materiaalin. Opiskelijat voivat tehdä tehtäviä ja lähettää ratkaisunsa opettajalle suoraan kurssikirjassa.

4f-kurssin syöte mahdollistaa kurssitietojen ja tapahtumien jakamisen kaikille kurssin opiskelijoille. Myös opettajan ja yksittäisen opiskelijan välinen kommunikointi on mahdollista.

4f Kurssikirja

4f-kurssikirjalla on sama rakenne kuin 4f Vihkolla. Kirja kokoaa yhteen kaiken kurssilla tarvittavan materiaalin ja kurssinhallintaan liittyvät tiedot. Opettaja voi valita kurssikirjaksi valmiin 4f-oppikirjan ja muokata sitä tai hän voi luoda oman kurssimateriaalin 4f Vihkon avulla. 4f-kurssikirjaa voi muokata ja käyttää uudelleen toisella kurssilla. Opettaja voi päivittää, lisätä ja muuttaa 4f-kurssimateriaalia koska tahansa, sillä muutokset näkyvät saman tien myös opiskelijoiden kirjoissa. Opiskelijan vastaukset tallentuvat hänen kirjaansa. Opettaja näkee kaikkien opiskelijoiden vastaukset omassa kirjassaan.

Verkossa ja ilman

4f-kurssikirja on suunniteltu käytettäväksi sekä ilman verkkoyhteyttä että verkkoon yhdistettynä. Verkkoyhteyttä ei tarvita kirjan perustoimintoihin kuten kirjan lukemiseen ja tehtävien ratkaisuun. Sen sijaan eri kommunikointiin liittyvät toiminnot kuten tehtävien palautus opettajalle ja palautteen saaminen opettajalta ovat käytettävissä kun internetyhteys on saatavilla.

Kurssisyöte

4f Studion kurssilla opettajilla on mahdollisuus lähettää opiskelijoille yhteisiä tiedotteita ja viestejä läpi kurssin. Tämä tapahtuu kurssisyötteessä. Syöte mahdollistaa myös henkilökohtaisen viestittelyn opettajan ja yksittäisen opiskelijan välillä sekä opettajaryhmän ja oppilasryhmän (esim. ryhmätyö) kesken. Kurssisyötteen tapahtumista tiedotetaan erillisellä ilmoituksella.

Kurssin luominen

4f-kurssin luominen on yksinkertaista ja suoraviivaista. Opettaja aloittaa sen rekisteröimällä kurssin nimen, aiheen ja muut taustatiedot 4f Studiossa. Tämän tehtyään hän saa kurssikohtaisen kurssiavaimen, jota opiskelijat tarvitsevat rekisteröityäkseen kurssille.

Sen jälkeen opettaja luo kurssilla käytettävän kirjan. Kurssikirjana opettaja voi käyttää itse tekemäänsä vihkoa, valmista 4f-oppikirjaa tai luoda materiaalin tyhjästä työkirjasta aloittaen. Tämän jälkeen opettaja jakaa kurssiavaimen opiskelijoille ja muille mahdollisille opettajille.

Kurssille liittyminen

Opiskelija voi selata hänelle tarjolla olevia kursseja ja valita joukosta sen, jolle hän toivoo osallistuvansa. Opiskelija liittyy kurssiin kurssiavaimen avulla, jolloin kurssi ja sen sisältämä opetusmateriaali latautuvat automaattisesti opiskelijan 4f Studio -sovellukseen.

Opettaja voi aloittaa kurssin, kun hänen mielestään riittävä määrä opiskelijoita on liittynyt kurssiin. Opettaja pitää yhteyttä opiskelijoihin kurssisyötteen välityksellä.

4f Studio soveltuu eri tarpeisiin

4f Studio on monipuolinen oppimisympäristö miksi se tukeekin erityyppisiä opetusmenetelmiä. Se sopii perinteiseen luokkaopetukseen, jossa opettaja esittää teorian lähiopetuksessa ja opiskelijat tekevät kotitehtäviä kotona 4f Kurssiympäristössä. 4f Studio tukee myös käänteistä oppimista, jossa opiskelija tutustuu teoriaan ja esimerkkeihin kotona ja tekee tehtäviä oppitunnilla. Kurssinhallintajärjestelmä mahdollistaa myös verkko-opiskelun, jolloin kaikki oppimateriaali, keskustelut, tehtävät ja palaute käsitellään verkkoon kytkettynä.