4f-kurssi

4f Studio voi toimia täydellisenä kurssiympäristönä. Opettajana voit luoda kurssin 4f Studiossa. Voit valita 4f-oppikirjan, jota käytät kurssin kirjana, ja voit luoda omaa materiaalia 4f-vihkon avulla.

Opiskelijana voit liittyä 4f Studiossa luotuun kurssiin käyttämällä opettajan antamaa kurssitunnusta. Voit ratkaista tehtäviä ja lähettää valmiit ratkaisut opettajalle suoraan kurssiympäristössä. Opettaja voi antaa sinulle yksilöllistä palautetta.

4f Studio mahdollistaa opettajalle opiskelijan etenemisen seuraamisen kurssilla. Opettaja voi tarkastella kurssin yleisnäkymää kaikkien tehtäväosioiden osalta, yksittäisen opiskelijan etenemistä tai yksittäisen tehtävän tekijöiden osuutta. Opiskelijat voivat vastaavasti seurata omaa etenemistään.

Kurssin rakenne

4f-kurssi muodostuu kurssikirjasta, kurssisyötteestä ja osallistujalistasta.

4f-kurssikirja  sisältää kurssin materiaalin. Opiskelijat voivat tehdä tehtäviä ja lähettää ratkaisunsa opettajalle suoraan kurssikirjassa.

4f-kurssin syöte mahdollistaa kurssin tapahtumien ja informaation jakamisen kaikille kurssin opiskelijoille. Se myös mahdollistaa kommunikaation opettajan ja yksittäisen opiskelijan välillä.

Kurssilla voi olla yksi tai useampi opettaja, jotka hoitavat kurssin yhdessä. Opiskelijoilla ja opettajilla on erilaiset mahdollisuudet toimi kurssilla. Opettajat voivat luoda ja jakaa materiaalia sekä lähettää viestejä kaikille opiskelijoille. Opettajat voivat täydentää ja päivittää kurssin materiaali kurssin aikana. Opiskelijat voivat tehdä tehtäviä kurssikirjassa sekä pitää yhteyttä suoraan opettajaan.

Kurssin luominen

4f-kurssin luominen on suoraviivaista. Opettaja aloittaa sen rekisteröimällä kurssin nimen, aiheen ja muun taustatiedon 4f Studiossa, jolloin hän saa kurssiavaimen.

Sen jälkeen opettaja luo kurssilla käytettävän työkirjan. Työkirjana opettaja voi käyttää itse tekemäänsä vihkoa, valmista 4f-oppikirjaa tai opettajan itsensä tai jonkun muun aiemmin tekemää työkirjaa. Sitten opettaja jakaa kurssiavaimen opiskelijoille ja muille opettajille.

Opiskelija liittyy kurssiavaimen avulla kurssiin, jolloin sovellus lataa kaiken kurssimateriaalin automattisesti opiskelijalle. Muuta ei tarvita kurssin aloittamiseen.

Opettaja voi aloittaa kurssin, kun hänen mielestään riittävä määrä opiskelijoita on liittynyt kurssiin. Opiskelijoiden kanssa opettaja pitää yhteyttä kurssisyötteen välityksellä.

4f-kirjasto

4f-kirjasto on kokoelma kirjoja ja kursseja, joiden haluat näkyvän organisaatiosi asiakkaille. Jos esimerkiksi organisaatiosi on koulu, kirjastossasi näkyvät ne kurssit, joihin koulun oppilaat voivat osallistua. Organisaatiosi voi itse kontrolloida, ketkä voivat olla kirjaston jäseniä. Organisaatio myös valitsee ne kirjat ja kurssit, jotka kirjastossa ovat.