4f Studio

4f Studio on integroitu oppimisympäristö, joka toimii sekä verkossa että ilman verkkoyhteyttä. Se on käyttäjän omalle koneelle (tabletti, pöytäkone tai kannettava) ladattava sovellus. Eri koneissa olevat sovellukset kommunikoivat toistensa kanssa pilvipalvelimen välityksellä.

4f Studio perustuu vahvasti interaktiiviseen 4f Note-sivuformaattiin, johon voi luoda monenlaisista elementeistä koostuvaa sisältöä. 4f Note -sivut voidaan sitoa erilaisiksi 4f-kirjoiksi: 4f-vihkoiksi muistiinpanojen tekemistä varten, 4f-oppikirjoiksi, jotka ovat sisältävät valmiiksi kirjoitettua materiaalia ja 4f-kurssikirjoiksi, jotka toimivat kurssimateriaalina. 4f-kurssikirja jaetaan kurssin opettajien ja kaikkien opiskelijoiden kanssa, ja sitä päivitetään jatkuvasti kurssin aikana.

Kaikkia näitä voidaan käyttää interaktiivisena materiaalina sähköisillä 4f-kursseilla yhdessä muiden 4f Studion työkalujen kanssa joko luokkatyöskentelyssä tai etäopetuksessa.

 

4f Studio video

Tutustu viereisen videon avulla 4f Studion toimintaan Virumissa. Virum on kansallisella tasolla toimiva digitaalisten kurssien ja oppikirjojen kirjasto, joka palvelee Suomen ruotsinkielisiä lukioita. Video näyttää miten 4f Studiota käytetään Virum kurssien oppimisympäristönä. Video on toistaiseksi vain ruotsinkielinen, suomenkielinen versio on tulossa.

Täydellinen kurssiympäristö

4f Studio on täydellinen kurssiympäristö, jossa opettajat voivat luoda uusia kursseja, kirjata ja hyväksyä uusia opiskelijoita kursseille, luoda kurssimateriaalia ja olla monilla tavoilla yhteydessä opiskelijoihin kurssin aikana. Opettajilla ja opiskelijoilla on henkilökohtaiset vihkonsa. Opiskelijat voivat ladata kurssikirjoja kursseihinsa, ratkaista tehtäviä suoraan kirjoissa ja lähettää ratkaisunsa opettajalle palautetta varten. Palaute näkyy suoraan opiskelijan kirjassa. Opettaja voi katsella yhteenvetoja opiskelijoiden ratkaisuista ja nähdä niistä, miten kurssi edistyy.

Helppo sisällön tekeminen

4f Vihkoon voit kirjoittaa muotoiltua tekstiä sekä lisätä kuvia, upotettuja web-elementtejä, matematiikkaa, ääntä ja videoita. Sivun ulkoasun voit asetella joustavasti.
Opiskelijana voit kirjoittaa muistiinpanoja ja ratkaista tehtäviä suoraan 4f Studiossa. Opettajan pääset käyttämään lisäominaisuuksia kuten tehtävien ja testien luomista. Voit vapaasti kokeilla 4f Vihkoa verkossa ja huomata, kuinka helppoa sivun luominen on.

Tools for rapid feedback

Nopea palaute kotitehtäviin

Opiskelijana voit ratkaista tehtäviä ja lähettää ratkaisut opettajalle suoraan 4f Studiossa. Kaikki lähetetyt ratkaisut näkyvät opettajan materiaalissa. Opettajan voit antaa palautteen kullekin opiskelijalle erikseen. Opettajan palaute näkyy opiskelijan materiaalissa, joten opiskelija saa palautteen henkilökohtaisesti ja nopeasti. 4f Studio tukee siis opiskelua ja oppimista sekä lähi- että etäopiskelussa.

Kurssisyöte

4f Studion kurssisyötteen avulla opettajat voivat julkaista kurssiin liittyvää informaatiota koko kurssin ajan. Kurssisyöte mahdollista kahdenkeskisen kommunikaation opettajan ja opiskelijan välillä sekä kommunikaation opettajista ja opiskelijoista muodostuvan ryhmän sisällä esimerkiksi projektiryhmässä. Erilaisille syötetapahtumille voidaan käyttää erilaisia ilmoituksia.

Jatkuvat päivitykset

Painettu materiaali päivitetään vain uusiin painoksiin, mutta sähköisä materiaalia voidaan päivittää paljon joustavammin ja nopeammin. Kurssin materiaali 4f Studiossa voidaan päivittää milloin tahansa kurssina aikana, ja opettaja voi päivittää, muuttaa ja lisätä materiaalia vapaasti. Myös ohjelmistoa päivitetään automaattisesti ja säännöllisesti uusilla ominaisuuksilla ja tarvittaessa virheiden korjauksilla. Myös oppikirjoihin voidaan tehdä päivityksiä tai lisäyksiä, jos kirjan kirjoittaja sellaisia toimittaa.

Sopeutuminen erilaisiin tarpeisiin

4f Studio tukee monenlaisia opetusmenetelmiä. Se toimii tavallisessa luokkaopetuksessa, jossa opettaja esittää teoriat ja esimerkit luokassa ja opiskelijat ratkaisevat tehtävät kotona 4f-kurssiympäristössä. 4f Studio tukee myös käänteistä opetusta (flipped classroom), jossa opiskeiljat tutustuvat teoriaan ja esimerkkeihin kotona ja tekevät tehtävät oppitunnilla. 4f Studio soveltuu myös verkko-opetukseen, jossa kaikki materiaali, keskustelut, tehtävät ja palaute kulkevat verkon välityksellä.