4f Studio yleiskatsaus

4f Studio

Kokonainen oppimisympäristö, joka sisältää:

     - henkilökohtaisia vihkoja,

     - digitaalisia oppikirjoija, ja 

     - interaktiivisia digitaalisia kursseja

digitaalisessa kouluympäristössä.

Monipuolinen oppimisympäristö

4f Studio tukee erilaisia opetusmetodeita, kuten perinteistä opettajajohtoista opetustapaa, jossa opettajaa esittää teoriat sekä esimerkit tunnilla ja opiskelijat ratkaisevat tehtäviä opetuksen pohjalta. Se tukee myös käänteistä oppimista, jossa opiskelijat opiskelevat teorian ja esimerkit kotona ja ratkaisevat tehtäviä tunnilla. 4f Studio tukee lisäksi myös verkkokursseja, jossa kaikki materiaali, keskustelut, tehtävät ja palaute hoidetaan verkon kautta.

4f Studio -sovellus

4f Studio on sovellus, jonka käyttäjä lataa tietokoneelleen. Kaikki toiminnot tapahtuvat tämän jälkeen itse sovelluksessa. Käyttäjä voi lukea ja luoda sisältöä, muokata tai lisätä muistivihkoja, lukea kurssikirjoja, ratkaista tehtäviä ja käyttää oppimisympäristön kaikkia työkaluja ilman verkkoyhteyttä.

4f Studio -palvelin

4f Studio -palvelin on pilvipalvelin, jonka välityksellä 4f Studio -sovelluksen sisällönhallinta ja kommunikointi tapahtuu. Verkkoyhteys tarvitaan vain mikäli käyttäjä lataa materiaalia koneelle/koneelta, tai mikäli käyttäjä haluaa kommunikoida opettajan tai muiden opiskelijoiden kanssa. Kaikki käyttäjän luoma tai hankkima materiaali tallentuu käyttäjän omalle tietokoneelle, mikä on vapaasti käytettävissä myöhemminkin. Sovelluksesta tallentuu jatkuvasti varmuuskopioita 4f Studio -palvelimelle.

4f-vihkot

 

4f Studiossa voi luoda  sähköisiä muistiinpanovihkoja. Vihkoa voi käyttää kaikissa opetusaineissa, mutta vihko tukee erityisesti matematiikan opiskelua. Vihko on järjestetty lukuihin, alilukuihin ja sivuihin, ja siinä on automaattisesti päivittyvä sisällysluettelo. Jokainen sivu voi sisältää erityyppisiä elementtejä, kuten kuvia ja kaavioita, muotoiltua tekstiä (ns. Rich Text), jonka joukkoon voi kirjoittaa myös matemaattisia kaavoja sekä matematiikkatyökaluja. Käyttäjä voi luoda mievaltaisen määrän vihkoja 4f Studiossa. Lue lisää... 

Matematiikan kirjoittaminen

4f Studion vihkot tukevat erityisesti matemaattisen sisällön tuottamista. Tämä tarkoittaa mm. matemaattisten kaavojen kirjoittamista tekstin joukossa. Erikoismerkkejä voi käyttää LaTex-lyhenteillä, tai ne voi valita erillisestä valikosta. Lisäksi käyttäjä voi luoda ja muokata funktion kuvaajia, geometrisiä kuvioita, matemaattisia taulukoita, merkkikaavioita,  kulkukaavioita, ja rakenteisia päättelyketjuja.

Elementtejä voi järjestää sivulla haluamallaan tavalla. Kaikki työkalut noudattavat yleistä matemaattista merkintätapaa. Lue lisää... 

4f-oppikirjat

4f Studiossa on erillinen ”kirjahylly” sähköisille oppikirjoille. 4f-oppikirjat ovat valmiiksi tehtyjä ja kirjoitussuojattuja. Lukija ei voi muokata kirjojen tekstiä mutta hän voi ratkaista tehtäviä suoraan kirjassa sekä tehdä kirjaan omia kommentteja. Tehtävät ratkaistaan 4f-vihkon työkaluilla.

4f-oppikirja on sähköinen kirja, jota voi lukea ja käyttää ilman verkkoyhteyttä. Kirja, lukijan tehtävineen ja sivuhuomautuksineen, tallentuu pilvipalvelimelle. Kirjat tallentuvat käyttäjän omalle tietokoneelle, joten ne ovat käytettävissä pysyvästi.

Opettaja voi käyttää 4f-oppikirjaa 4f-kurssilla. Opettaja voi vapaasti muokata valmista sähköistä kirjaa sovittaakseen sen oman kurssinsa tavoitteisiin. Opiskelijoiden kurssikirjat synkronoidaan automaattisesti vastaamaan opettajan kirjaa läpi kurssin. Lue lisää...

4f-kurssit

Opettaja voi luoda ja pitää kursseja 4f Studiossa. 4f-kursseja voi käyttää sekä lähiopetuksessa että virtuaalikurssien pohjana. Kurssit tallentuvat opettajan ja opiskelijoiden tietokoneille ja ovat käytettävissä myös kurssin päättymisen jälkeen.

Opiskelijat voivat ratkaista tehtäviä suoraan kurssikirjassa ja lähettää vastauksensa opettajalle palautetta varten. Kaikki tämä tapahtuu samassa kurssiympäristössä.

Yksi kurssiympäristön ominaisuuksista on kehittynyt chatti, jonka avulla opettaja voi kommunikoida opiskelijoidensa kanssa tai järjestää videoneuvottelun kurssilaisten kesken. Opettaja voi seurata kunkin opiskelijan edistymistä opettajan ohjauspaneelista.

Opettaja voi tehdä kurssikirjan itse, valita sovelluksen kirjahyllystä valmiin oppikirjan, tai käyttää omaa vihkoaan kurssikirjana. Kurssikirja voi olla koko aiheen kattava, kurssin ainoa opetusmateriaali, tai se voi olla kokoelma muistiinpanoja ja tehtäviä, jotka tukevat ja täydentävät ulkopuolista (sähköistä tai painettua) kurssikirjaa. Lue lisää...         

4f-koulut

Mikäli hallinnoitavana on useita kursseja, opiskelijoita ja opettajia, toiminnan voi järjestää 4f-kouluksi. Koululla on omat kurssinsa, oppikirjansa ja työkalunsa sekä rekisteröityneet opettajat ja opiskelijat. Koulua hallinnoi kouluvastaava, joka on vastuussa koulun kurssivalikoimasta ja joka hyväksyy opettajat ja opiskelijat osaksi koulua. Opiskelijat hakevat toivomalleen kurssille, jolle kouluvastaava tai opettaja hyväksyy heidät. Opettaja luo ja pitää kurssin. Oppikirjat, työkalut ja kurssit voivat olla maksuttomia tai maksullisia ja koulun verkkokaupasta ostettuja.  4f Studio tarjoaa koululle erilaisia suunittelutyökaluja koulun kurssintarjonnan rakentamiseksi. Lue lisää...

4f-domainit

Joukko 4f-koulua voivat järjestäytyä omaksi 4f-domainiksi. Yhteinen domain mahdollistaa koulujen digitaalisen kurssikokoelman kokoamisen yhteisen hallinnon alle. Vihkot, oppikirjat, kurssit ja työkalut voivat olla:

     - yksityisiä resursseja,  vain käyttäjä voi käyttää niitä,

     - koulun resursseja,  kukin koulun jäsen voi käyttää niitä, tai

     - domainin resursseja, kaikkien jäsenkoulujen opiskelijat voivat käyttää niitä.

Näkyvyys päätetään kujn resurssia luodaan, mutta sen voi myös muuttaa.

Omat domainit ovat erityisen hyödyllisiä koulutusorganisaatioille, kaupungeille ja valtioille, yritysten sisäiseen ja ulkoiseen koulutustarpeeseen sekä yhteisen materiaalin jakeluun. Lue lisää...