4f Notes App

Muistivihko

4f Studio tarjoaa sähköisen muistiinpanovihkon opettajille ja opiskelijoille. Sitä voi käyttää kaikissa opetusaineissa, mutta vihko tukee erityisesti matematiikan opiskelua. Vihko on järjestetty lukuihin, alilukuihin ja sivuihin, ja siinä on automaattisesti päivittyvä sisällysluettelo. Jokainen sivu voi sisältää erityyppisiä elementtejä, kuten kuvia ja kaavioita, muotoiltua tekstiä (ns. Rich Text), jonka joukkoon voi kirjoittaa myös matemaattisia kaavoja sekä matematiikkatyökaluja. Voit luoda rajoittamattoman määrän vihkoja. Vihkon sivuja voi myös julkaista verkossa muiden luettavaksi.

Muistiinpanosivu

Muistiinpanosivu koostuu erilaisista sisältöelementeistä, joista voi rakentaa haluamansalaisen sivun. Elementtejä on helppo lisätä, järjestää, muokata ja poistaa. Suurin osa elementeistä on interaktiivisia, ja jotkut tarvitsevat toimiakseen verkkoyhteyden. Katso täältä mitä   sisältöelementtejä voi luoda sivulle.

Monipuoliset matematiikkatyökalut

4f Notebookilla voi kirjoittaa matemaattista tekstiä perinteistä matemaattista merkintätapaa käyttäen siten, että matemaattisia kaavoja voi liittää sekä tekstin sekaan että erillisille riveille. Matemaattiset erikoismerkit kirjoitetaan LaTex-komentoja käyttäen tai erillisestä valikosta valiten. Sivulle voi lisätä geometrisiä kuvioita, funktion kuvaajia, merkki- ja kulkukaavioita sekä matemaattisia taulukoita. Tekstin, kuvat ja muun materiaalin voi ryhmitellä mieluisiksi kokonaisuuksiksi ryhmittelytyökalua käyttäen. Tehtävät, esimerkit ja tiivistelmät ym. voi erottaa toisistaan jäsentelyä ja lukemista helpottavalla asettelulla. Matematiikan työkalut kuvattu tarkemmin täällä.

Muistikirjan käyttö

4f muistikirjaa on helppo käyttää muiden ohjelmistojen kanssa. Sisältöelementtejä voi raahata muihin editoreihin kuten LibreOffice Writeriin ja Microsoft Wordiin. 4f muistikirjan sivuja ja yksittäisiä elementtejä voi siirtää  4f Noten ja päinvastoin. Tämä mahdollistaa vihkon sisällön jakamise verkon yli 4f Notessa.

Notebook_enkkuraahaus

4f muistikirja ylioppilaskirjoituksissa

4f muistikirja toimii Abitissa ja on sitä myöten käytössäsi myös ylioppilaskirjoituksissa. Videolla voit katsoa, kuinka vihko toimii yhdessä Abitin vastauslaatikon kanssa.