4f Notes App

4f Notes App on sähköinen muistiinpanovihko opettajille ja opiskelijoille. Vihkoa voi käyttää kaikissa opetusaineissa, mutta vihko tukee erityisesti matematiikan opiskelua. Vihko on järjestetty lukuihin, alilukuihin ja sivuihin, ja siinä on automaattisesti päivittyvä sisällysluettelo. Jokainen sivu voi sisältää erityyppisiä elementtejä, kuten kuvia ja kaavioita, muotoiltua tekstiä (ns. Rich Text), jonka joukkoon voi kirjoittaa myös matemaattisia kaavoja sekä matematiikkatyökaluja. 4f Notes App:ssa on käyttöopas ja kuusi tyhjää vihkoa.

4f Notes -sivu

Muistiinpanosivu koostuu erilaisista sisältöelementeistä, joista voi rakentaa haluamansalaisen sivun. Elementtejä on helppo lisätä, järjestää, muokata ja poistaa. Suurin osa elementeistä on interaktiivisia, ja jotkut tarvitsevat toimiakseen verkkoyhteyden. Katso täältä mitä   sisältöelementtejä voi luoda sivulle.

Monipuoliset matematiikkatyökalut

4f Notea App:lla voi kirjoittaa matemaattista tekstiä perinteistä matemaattista merkintätapaa käyttäen siten, että matemaattisia kaavoja voi liittää sekä tekstin sekaan että erillisille riveille. Matemaattiset erikoismerkit kirjoitetaan LaTex-komentoja käyttäen tai erillisestä valikosta valiten. Sivulle voi lisätä geometrisiä kuvioita, funktion kuvaajia, merkki- ja kulkukaavioita sekä matemaattisia taulukoita. Tekstin, kuvat ja muun materiaalin voi ryhmitellä mieluisiksi kokonaisuuksiksi ryhmittelytyökalua käyttäen. Tehtävät, esimerkit ja tiivistelmät ym. voi erottaa toisistaan jäsentelyä ja lukemista helpottavalla asettelulla. Matematiikan työkalut kuvattu tarkemmin täällä.

4f Notes App:n käyttö

4f Notes Appia on helppo käyttää muiden ohjelmiston kanssa. Sisältöelementtejä voi raahata muihin editoreihin kuten LibreOffice Writeriin ja Microsoft Wordiin. 4f Notes Appin sivuja ja yksittäisiä elementtejä voi siirtää  4f Notes Onlineen ja 4f Note Appin välillä. Tämä mahdollistaa vihkon sisällön jakamise verkon yli, sekä automaattisen tarkistamisen 4f Notes Onlinessa.

Notebook_enkkuraahaus

4f Notes ylioppilaskirjoituksissa

4f Notes toimii Abitissa ja on sitä myöten käytössäsi myös ylioppilaskirjoituksissa. Videolla voit katsoa, kuinka vihko toimii yhdessä Abitin vastauslaatikon kanssa.

Päivitä 4f Studion vihkoon

4f Studiossa käyttäjällä on mahdollisuus luoda rajaton määrä vihkoja. 4f Studiossa vihkolla on ainutlaatuisia lisäominaisuuksia kuten:

  1. tehokkaampia tapoja jakaa vihkon sisältöä opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa
  2. käyttää tietokonetta hyväksi matemaattisten ratkaisujen oikeellisuuden tarkistamiseen (eMath-tarkistin)
  3. luoda omia kyselyitä, jotka tietokone tarkistaa, sekä
  4. liittää vihkoon verkkosisältöä, lisätä videoita ja nauhoittaa omia äänitiedostoja.