eMath Studio

eMath Studio lisää 4f Studioon  automaattisen tarkistajan (eMath Checker). Tuotteeseen sisältyy 4f Studion käyttöaikaa sekä sata tarkistusta kuukautta kohti. Tarkemmat hintatiedot löytyvät täältä. Tarkistuksia voi ostaa lisää jos eMath Studion tarkistuskiintiö kuluu loppuun. eMath kirjat ovat ostettavissa eMath Studioon samaan tapaan kuin 4f Studioon. eMath Studion käyttöajan ja tarkistuskiintiön voi uusia kun käyttöaika loppuu, tai  voidaan vaihtaa 4f Studio-käyttäjäksi ostamalla vain käyttöaikaa.

 

eMath Studio helpottaa sekä opettajien että opiskelijoiden työskentelyä

Opettajien aikaa säästyy, kun tarkistin auttaa virheiden etsimisessä opiskelijoiden vastauksista. Opiskelijoiden aikaa säästyy, kun heidän ei tarvitse odottaa opettajaa päästäkseen eteenpäin. Tarkistin antaa henkilökohtaisen palautteen oppilaalle hänen oman ratkaisunsa oikeellisuudesta. Automaattisen tarkistuksen avulla opiskelija saa tietää onko hänen ratkaisunsa matemaattisesti oikea, vai onko ratkaisussa epäilyttäviä kohtia, jotka pitää korjata.

eMath Studio Personal on yksittäisille käyttäjille tarkoitettu tuote, jonka avulla voit opiskella matematiikkaa digitaalisesti ja itsenäisesti. Automaattisen tarkistimen avulla opiskelu sujuu vaivatta ja oppiminen paranee. Tarkistin kertoo käyttäjälle päättelyketjujen heikot  kohdat, joissa virheet piilevät. Virheiden selvittäminen edistää oppimista ja auttaa, ettei sama virhe tapahdu uudestaan. Opiskelija saa nopean palautteen oman ratkaisunsa oikeellisuudesta ja voi korjata virheet kun ongelma on vielä tuoreessa muistissa. Jos tarkistin hyväksyy kaikki ratkaisuaskeleet, niin opiskelija tietää että ratkaisu on matemaattisesti oikea.

eMath Studio Class antaa mahdollisuuden perustaa opilaista ja opettajista koostuva sähköinen luokka. Tuotteeseen sisältyy 4f Studion käyttöaikaa opettajille ja opiskelijoille, sekä automaattinen tarkististin. Luokan opettajat voivat luoda kursseja, joiden aikana opiskelijat ratkaisevat tehtäviä ja tarkistavat näitä eMath Checkerin avulla. Opiskelijat voivat palauttaa tarkistetut ratkaisunsa opettajalle. Tämä voi käydä läpi ratkaisut ja antaa opiskelijoille henkilökohtaista palautetta ongelmatilanteissa.  Opettajan aikaa säästyy, koska tarkistin auttaa opiskelijoita löytämään itse omat virheensä. Samalla opettajalle jää aikaa enemmän muuhun kurssiin sisältyvään työhön.

eMath Studion ominaisuudet

     - digitaaliset vihkot

                - monipuolinen tuki matematiikan kirjoittamiselle

     - digitaaliset oppikirjat (valinnainen)

     - tuki interaktiivisille kursseille (eMath Studio Class)

     - automaattinen tarkistin