4f Studio on yleinen ratkaisu digitaaliseen ja interaktiiviseen oppimiseen. Se tarjoaa tuen eri aineiden opiskeluun, tukien erityisesti matematiikan opiskelua.

  • Elektroniset vihkot
  • Interaktiivinen opiskelumateriaali
  • Täysi tuki digitaalisille kursseille
  • Erityistuki matematiikan oppimiseen
  • Kokonaisvaltainen oppimisympäristö
  • ► 4f-vihko sisältää 4f Studion matematiikkatyökalut. Ne ovat nyt käytössä Abitti-tikulla (4f-vihko). Katso video.
  • ► 4f Studion online-vihkosivu tarjoaa ilmaiseksi samoja matematiikkatyökaluja. Lisäksi siellä on myös monia muita työkaluja (video, ääni, tehtäviä, upotettua verkkosisältöä). Kokeile.
  • ► 4f Studion sovellus tulee kohta myyntiin. Se sisältää  vielä paljon lisätoiminnallisuutta. Katso verkkosivuja.
4f-sivu

4f-sivu mahdollistaa oman interaktiivisen sivun luomisen käyttäen laajalti erilaisia helppokäyttöisiä työkaluja. Voit valita moduulin ja elementin omia tarpeitasi kuunnellen, ja sisällyttää tähän tekstiä ja kuvia aina äänimateriaaliin ja rakenteisiin päättelyketjuihin asti.

Lue lisää...

4f-vihkot ja -oppikirjat

4f-vihko nitoo 4f Note -sivut yhteen kokonaiseksi vihkoksi, jota voidaan käyttää offline-tilassa. Sovelluksella pystyy luomaan rajattoman määrän vihkoja, joita voi hyödyntää sekä henkilökohtaiseen että interaktiiviseen tarkoitukseen.

Lue lisää...

4f-kurssit

4f Studio tukee sähköisten kurssien laatimista ja pitämistä. Kurssissa opiskelija voi lähettää kotitehtävän ratkaisun opettajalle, ja saada palautetta suoraan kurssikirjaansa. 4f Studioon sisältyy luonnollisesti myös 4f Vihko, kuin myös interaktiiviset oppikirjat.

Lue lisää...

eMath-oppikirjat

Interaktiiviset eMath-oppikirjat mahdollistavat tehtävien ratkaisemisen suoraan oppikirjassa helppokäyttöisten matematiikkatyökalujen avulla. Oppikirjat käyttävät rakenteisia päättelyketjuja kaikkien keskeisten aiheiden käsittelyyn suomalaisten lukioiden matematiikan opetuksessa. Oppikirjoja voi käyttää niin itsenäiseen opiskeluun kuin osana 4f Kurssiakin.

Lue lisää...

eMath-työkalut

Matemaattisten tehtävien ratkaisemista varten on kehitetty kokoelma työkaluja, joiden avulla ratkaisun tekeminen ja kirjoittaminen helpottuu. Työkalut tukevat mm. yhtälon ratkaisemista, päättelyketjun kirjoittamista, geomeetrisen kuvion laatimista, ja funktiograafin piirtämistä.

Lue lisää...

eMath-tarkistin

eMath-tarkistin tarkistaa onko päättelyketju matemaattisesti oikea. Tämä antaa henkilökphtaisen palautteen opiskelijalle hänen omasta ratkaisustaan, ja merkitsee ne kohdat jotka ovat epäillyttäviä.

Lue lisää...