Kurssikirjojen valitseminen kursseille

4f-oppikirjojen käyttäminen kurssilla

4f Studion kursseilla voidaan käyttää olemassa olevia oppikirjoja erilaisin tavoin. Opettaja voi ladata oppikirjan 4f-oppikirjana ja käyttää tätä kurssikirjana. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat voivat antaa vastauksensa opettajalle suoraan käyttäen oppikirjan työkaluja. Tämän jälkeen opettaja käy vastaukset läpi ja antaa palautetta, joka näkyy kurssikirjassa välittömästi. Opettajalla on applikaatiossa oma näkyänsä, jonka avulla hän näkee listauksen kaikista opiskelijoiden palauttamista tehtävistä.

Ulkoisten oppikirjojen käyttäminen

4f-kurssilla on mahdollista käyttää niin ulkoista sähköistä oppikirjaa kuin tulostettua oppikirjaakin. Tämän jälkeen opettaja luo kurssia varten oman kurssikirjansa ja käyttää tarvittaessa lähteenään alkuperäistä kirjaa. Käytännössä opettaja voi luoda tehtäväsivuja, joiden tehtäviä opiskelijat ratkovat ja saavat näistä palautetta. Nämä tehtävät voivat olla alkuperäisin vähemmän tai enemmän ulkoisesta oppikirjasta.

Oppikirja työkirjan kanssa

Joissain tapauksissa oppikirjan julkaisija voi tarjota kurssille työkirjaa 4f-oppikirjan formaatissa. Tässä työkirjassa on oppikirjan tehtäviä yhdessä muun mahdollisen sisällön kanssa. Työkirjaa käytetään 4f-kurssilla tavalliseen tapaan - opiskelijat ratkovat tehtäviä ja saavat ratkaisuista suoraa palautetta opettajalta.

Itsenäinen työkirja

Joskus myös itsenäiset työkirjat tulevat kyseeseen. Esimerkkejä ovat tutoriaalikurssit, kokeisiin harjoittelu jne. Kurssikirja on tällöin vain työkirja, jossa on tehtävät ja lisämateriaali tehtävien ratkaisemiseen.