Tutkimus

Tutkimustausta

Four Ferriesin tarjoamat tuotteet ovat tulosta yli 15 vuoden tutkimuksesta Åbo Akademissa ja Turun yliopistossa. Ralph-Johan Back ja Joakim von Wright kehittivät rakenteiset päättelyketjut alunperin 1990-luvun lopussa Edsger W. Dijkstran, Wim Feijenin ja Nettie van Gasterenin 1980-luvulla tekemän tutkimuksen pohjalta.

Menetelmää kehitettiin eteenpäin Learning and Reasoning -laboratoriossa, joka on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimuslaboratorio. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, TEKES, EU, Teknologiateollisuus ry ja Svenska kulturfonden. Rakenteisia päättelyketjuja on kokeilty käytännössä laajasti yläkoulu- ja lukiotasolla.

4f Studion ensimmäinen versio kehitettiin E-math projektissa (2011- 2013). Se oli EU:n Central Baltic Interreg IV -ohjelmaan kuulunut projekti. Projektissa kehitettiin sähköinen oppimisympäristö lukion matematiikan opetusta varten sekä rakenteisia päättelykejuja käyttäviä oppikirjoja, ja oppimisympäristöä ja kirjoja kokeiltiin 15 koulussa Suomessa, Virossa ja Ruotsissa.

Svenska kulturfonden rahoitti kaksi eMathin jatkoprojektia vuosina 2014-2016. Ensimmäisessä (eMath 2) kirjoitettiin täydellinen sarja lukion pitkän matematiikan opetussuunnitelmaa noudattavia kirjoja. Toisessa projektissa (ViRum) sähköistä oppimis- ja opetusympäristöä kehitettiin ja laajennettiin edelleen niin, että se sopii kaikille oppiaineille kaikilla koulutustasoilla.