eMath-editori

Editori rakenteisille päättelyketjuille

4f-editoreihin kuuluu erityinen rakenteisten päättelyketjujen kirjoittamiseen tarkoitettu editori, ns. SD-editori. Se on syntaksiorientoitu editori, eli se opastaa käyttäjää luomaan päättelyketjun, joka noudattaa rakenteisten päättelyketjujen notaatiota. Editori tukee yleistä matemaattista merkintätapaa sekä uutta luotaessa että vanhaa muokattaessa.

Rakenteisten päätelyketjujen kirjoittaminen

SD-editori on rakennettu niin, että se huolehtii päättelyketjujen muodosta puolestasi ja voit keskittyä matemaattiseen päättelyyn.

Editori näyttää sallitut operaatiot kussakin päättelyketjun paikassa. Päättelyketjua voit muokata mistä kohtaa tahansa: askeleita, oletuksia ja muita elementtejä voi poistaa, muokata ja lisätä. Päättelyt kirjoitetaan käyttäen yleistä matemaattista merkintätapaa. Matemaattiset symbolit kirjoitetaan LaTeX-komentoina tai erillisestä valikosta valitsemalla.

Uutta askelta kirjoittaessa editori kopioi ensin edellisen askeleen rivin uudelle riville, josta voi muokata seuraavan askeleen. Tämä helpottaa kirjoittamista ja vähentää virheitä, kun pitkiä lausekkeita ei tarvitse kirjoittaa kokonaan uudelleen.

SD-editorin edut

Editori pakottaa noudattamaan rakenteisten päättelyketjujen syntaksia ja se käyttää yleistä matemaattista merkintätapaa. SD-editoria voi käyttää millä tahansa matematiikan osa-alueella.

Editori antaa täyden vapauden kirjoittaa matemaattisia väitteitä, kaavoja ja perusteluja. Se mahdollistaa muutosten tekemisen missä mihin tahansa rakenteisten päättelyketjujen kohtaan: oletuksen, tosiasian tai askeleen lisäämisen, muokkaamisen ja poistamisen.

Editorilla voi valita, mitkä sisäkkäisistä päättelyketjuista näkyvät, jotta piilottamalla päättelyketjuja yleinen rakenne näkyy paremmin ja yksityiskohtaa voi tarkastella tuomalla jokin sisäkkäisistä päättelyketjuista esiin.

Editorissa on liitännäinen automaattiseen tarkistukseen.