4f editori rakenteisille päättelyketjuille

4f Note -editoreihin kuuluu erityinen rakenteisten päättelyketjujen kirjoittamiseen tarkoitettu editori, SD editori.  Se on syntaksiorientoitu editori, eli se opastaa käyttäjää luomaan päättelyketjun, joka noudattaa rakenteisten päättelyketjujen yleisiä sääntöjä.  Editori tukee yleistä matemaattista merkintätapaa sekä uutta luotaessa että vanhaa muokattaessa.

Rakenteisten päätelyketjujen kirjoittaminen

SD editori on rakennettu niin, että se huolehtii päättelyketjujen muodosta puolestasi ja voit keskittyä matemaattiseen päättelyyn.

Editori näyttää vaihtoehdot kussakin päättelyketjun paikassa. Päättelyketjua voit muokata mistä kohtaa tahansa: askeleita, oletuksia ja muita elementtejä voi poistaa muokata ja lisätä.Voit käyttää yleistä matemaattista merkintätapaa. Matemaattiset symbolit kirjoitetaan LaTeX-komentoina tai matematiikkapaneelista valitsemalla.

Uutta askelta kirjoittaessasi editori kopioi ensin edellisen askeleen rivin uudelle riville, josta voit muokata seuraavan askeleen. Tämä helpottaa kirjoittamista ja vähentää virheitä, kun pitkiä lausekkeita ei tarvitse kirjoittaa kokonaan uudelleen.

SD editorin käytön etuja

 1. Editori pakottaa noudattamaan rakenteisten päättelyketjujen yleisiä sääntöjä.
 2. Editori käyttää yleistä matemaattista merkintätapaa.
 3. Editori antaa täyden vapauden kirjoittaa
  1. matemattiisten väitteiden kirjoittamisessa,
  2. kaavojen mkirjoittamisessa ja
  3. perustelujen kirjoittamisessa.
 4. SD editori voidaan käyttää mihin tahansa matematiikan osa-alueeseen.
 5. Editori mahdollistaa muutosten tekemisen missä mihin tahansa rakenteisten päättelyketjujen kohtaan:
  1. oletuksen, tosiasian tai askeleen lisäämisen tarvittaessa,
  2. sisäkkäisten päättelyketjujen lisäämisen perustelujen täsmentämiseen,
  3. tarpeettomien askeleiden poistamisen,
  4. askeleiden muokkaamisen.
 6. Editorilla voi valita, mitkä sisäkkäisistä päättelyketjuista näkyvät,jotta
  1. piilottamalla päättelyketjuja yleinen rakenne näkyy paremmin ja
  2. yksityiskohtaa voi tarkastella tuomalla jokin sisäkkäisistä päättelyketjuista esiin.
 7. Editorissa on liitännäinen automaattiseen tarkistukseen.