Editorien tarkistinliitännäinen

Automaattinen tarkistin on SD-editorin liitännäinen. Tarkistinta voidaan käyttää aina, kun käytetään SD-editoria. Se tarkoittaa, että 4f Studiossa sitä voidaan käyttää 4f-oppikirjoissa tehtäviä ratkaistaessa, 4f-vihkoissa kirjoitettaessa rakenteisia päättelyketjuja sisältävää materiaalia ja 4f-työkirjoissa, joita käytetään 4f-kursseissa. Tarkistimesta on myös online-versio.

Tarkistintyökalu

Automaattista tarkistinta voidaan käyttää, kun tarkistinliitännäinen on asennettu. Liitännäinen vaatii pilvipalvelun. Voit aloittaa tarkistimen käytön valitsemalla "Tarkista" tarkistinvalikosta. Tämä käynnistää tarkistamisprosessin. Tarkistin tarkistaa kaikki askeleet rinnakkain ja käyttää yleensä kolmea tai neljää teoreemantarkistinta. Tarkistin merkitsee kaikki askeleet joko "✓"-merkillä, jolloin askel on oikein tai "!"-merkillä, jolloin se ei pysty todistamaan askelta oikeaksi. Tarkstin voi myös ilmoittaa, ettei se ymmärrä askelta. Kaikki tarkistimen merkinnät voidaan poistaa poistaa valitsemalla valikosta "Poista merkinnät".

Tarkistaminen verkkopalvelussa

Automaattinen tarkistin on käytössä myös online-palveluna. Tarkistin käynnistetään menemällä sen verkko-osoitteeseen. Tarkistin tallentaa päättelyketjut omalle koneellesi, joten voit käyttää sitä niin monen päättelyketjun tarkistamiseen kuin haluat. Online-tarkistin on saatavilla vuoden 2017 keväällä.