Tausta

Yrityksen historia

Four Ferries -yrityksen perusti joukko Åbo Akademin ja Turun yliopiston tutkijoita eMath- ja ViRum-projektien takana. Vuosina 2011-2016 toiminut eMath-projekti oli EU:n ja Svenska Kulturfondenin rahoittama. Tavoitteena oli ensinnäkin tutkia rakenteisten päättelyketjujen käyttöä lukion matematiikan opetuksessa pilottiprojektien avulla. Toisena tavoitteena oli kehittää sähköinen oppimisalusta matematiikan opetusta ja oppimista varten. Myös vuosina 2014-2017 toiminut ViRum-projekti oli Svenska Kulturfondenin rahoittama. ViRumin tavoitteena oli kehittää sähköinen oppimisalusta Suomen ruotsinkielisille kouluille virtuaaliopetusta varten. Tutkimukset tehtiin yhteityössä Åbo Akademin ja Turun yliopiston kanssa.

Yritys kaupallistaa tämän tutkijaryhmän tutkimustuloksia yliopistojen kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Yrityksen alkuperäinen painopiste oli matematiikan opetuksessa. Tuotevalikoima ja kohderyhmä ovat myöhemmin laajentuneet, ja nyt yritys tarjoaa erittäin tehokkaan oppimis- ja opetusympäristön kaikille oppiaineille, 4f Studion. Samaan aikaan, Four Ferriesin tuki matematiikan opetukseen ja oppimiseen on laajentunut merkittävästi erityisesti uuden SD-editorin, automaattisen tarkistuksen ja uusien oppikirjojen myötä.