Tutoriaalit

Johdatus rakenteisiin päättelyketjuihin

Johdatus rakenteisiin päättelyketjuihin - opas auttaa sinua nopasti pääsemään jyvälle siitä, mitä rakenteisilla päättelyketjuilla pyritään, miten ne toimivat käytännön opetuksessa, ja mikä on niistä saatava hyöty. Voit ladata oppaan omalle tietokoneelle PDF muodossa alla olevan linkin avulla. Voit myös suoraan selailla opasta toisen linkin avulla. Opas on saatavilla 4f Studiossa ilmaiseksi.

Structured Derivations: Teaching Mathematical Reasoning in High school

Tämä kirja on sopii erityisesti niille matematiikan opettajille, jotka haluavat kokeilla rakenteisia päättelyketjuja käytännön opetuksessa. Kirjassa käydään läpi miten päättelyketjuja rakennetaan niin että  päättelyn rakenne on helposti nähtävissä ja helppo ymmärtää.

sd

 

Osta painettu kirja:
amazon-logo_black

Kirjoja rakenteisista päättelyketjuista

Four Ferries Publishing tarjoaa kaksi oppikirjaa rakenteisiin päättelyketjuihin liittyen. Näistä ensimmäisessä tutustutaan itse menetelmään ja käydään runsain esimerkein läpi miten menetelmää käytetään etenkin toisen asteen koulutuksessa. Toinen kirja on rakenteisten päättelyketjujen käsikirja, jossa käsitellään sekä itse menetelmää että sen logiikan perusteita. Molemmat kirjat on tarkoitettu matematiikan opettajille kaikilla koulutustasoilla.

Teaching Mathematics in the Digital Age with Structured Derivations

Tässä kirjassa käsitellään perusteellisemmin lukiomatematiikan loogisia perusteita, rakenteisten päättelyketjujen loogiikkaan pohjautuen. Kirjassa esitetään myös materiaalia, jota voidaan käyttää yliopistotasoisen matematiikan johdantokursseilla.

Teaching Mathematics in the Digital Age with Structured Derivations (2016)

 

Osta painettu kirja: