Opas: rakenteiset päättelyketjut

Lue lisää rakenteisista päättelyketjuista. PDF-tiedostoina olevat oppaat on vapaasti ladattavissa.

Tutoriaali suomeksi 

Kirjoja rakenteisista päättelyketjuista

Four Ferries Publishing tarjoaa kaksi oppikirjaa rakenteisiin päättelyketjuihin liittyen. Näistä ensimmäisessä tutustutaan itse menetelmään ja käydään runsain esimerkein läpi miten menetelmää käytetään etenkin toisen asteen koulutuksessa. Toinen kirja on rakenteisten päättelyketjujen käsikirja, jossa käsitellään sekä itse menetelmää että sen logiikan perusteita. Molemmat kirjat on tarkoitettu matematiikan opettajille kaikilla koulutustasoilla, tarkoituksenaan tehdä heidän selityksistä helpommin ymmärrettäviä ja seurattavia.

Structured Derivations: Teaching Mathematical Reasoning in High school

Tämä kirja on sopii erityisesti niille matematiikan opettajille, jotka haluavat kokeilla rakenteisia päättelyketjuja käytännön opetuksessa. Kirjassa käydään läpi miten päättelyketjuja rakennetaan niin että koko päättelyn rakenne on helposti havaittavissa.

sd

 

Osta painettu kirja:
amazon-logo_black

Teaching Mathematics in the Digital Age with Structured Derivations

Tässä kirjassa käsitellään perusteellisemmin logiikkaa lukiomatematiikassa, rakenteisten päättelyketjujen loogiikkaan pohjautuen. Kirjassa esitetään myös materiaalia, jota käytetään yliopistotasoisen matematiikan johdantokursseilla.

Teaching Mathematics in the Digital Age with Structured Derivations (2016)

 

Osta painettu kirja: