4f-läroböcker

En 4f-lärobok är i grund och botten en 4f-anteckningsbok med särskilt innehållsskydd. Läroboken har ett omslag med titel och information om författaren, kapitelsidor, avsnittssidor och vanliga sidor. Den har en innehållsförteckning och snabba navigationsverktyg. En 4f-lärobok är en e-bok: den sparas på användarens egen dator och kan användas utan abonnemang på onlinetjänsten. Användaren har tillgång till boken så länge han eller hon vill det. Internetanslutning ger extra funktionalitet för vissa interaktiva element, som till exempel tillgång till webbsidor.

Att använda en 4f-lärobok

En 4f-lärobok är en interaktivt anteckningsbok där den författade texten är skrivskyddad och inte kan ändras av användaren. Sidorna kan inkludera alla element som är bekanta från 4f-anteckningsböcker och 4f Häfte, som video, ljud, förhör, matematikelement och webbinnehåll. Läsarna kan lösa uppgifter i läroboken och spara sina lösningar i läroboken, samt lägga till kommentarer till sidorna. 4f-läroböcker finns i Four Ferries webbshop. Läroböcker kan synkroniseras mellan flera datorer via 4f-servern.

Anteckningar och kommentarer

Läsaren kan lägga till egna anteckningar, som kommentarfält och markeringar i texten, till en 4f-lärobok. Dessa anteckningar säkerhetskopieras till servern alltid när 4f Studio är online. Anteckningarna synkroniseras också mellan flera datorer med samma 4f Studio konto.

Läroböcker för självstudier

En 4f-lärobok är mycket kraftfullare än en vanlig tryckt lärobok eller en vanlig e-bok, och är särskilt användbar för självstudier. Läroboken levereras med uppgifter som läsaren kan lösa direkt i boken. Datorn kan kontrollera svaren omedelbart. De flesta elementen är interaktiva och kan innehålla vilket som helst inbäddat webbinnehåll, som webbsidor, simulatorer, videor, spel, osv.

Självstudier i matematik

4f-läroböcker är särskilt väl lämpade för självstudier i matematik. eMath-lärobokserien omfattar alla normala matematikkurser för gymnasiet. Läroböckerna i denna serie presenterar matematiska argument, teori, exempel och uppgifter med hjälp av strukturerade härledningar. Läsaren kan lösa uppgifterna direkt i läroboken. Den automatiska eMath-checkern kan sedan användas på lösningar som är skrivna som strukturerade härledningar. Checkern går igenom härledningen steg för steg och kontrollerar att varje steg är korrekt. Checkern markerar alla steg som den inte har kunnat bevisa, för att göra eleven uppmärksam på att dessa steg måste kontrollera en gång till. eMath-checkern är en tilläggstjänst som finns tillgänglig i 4f Studio.