4f Checker priser

4f Checker

4f Checker för 4f Studio och 4f Note

Köp en kvot för att använda 4f Checker. Kräver en aktiv prenumeration av 4f Studio eller 4f Note. Börja med att pröva med 100 checkningar. Köp 250 checkningar för mera omfattande användning.

 

 

  

Priser

100 checkningar     5 €

200 checkningar    10 €

500 checkningar    25 €

(priserna inkluderar moms 24 %)

Andra produkter som du kunde använda

  • 4f Note  för att editera strukturerade härledningar
  • 4f Studio som kursomgivning och för ett obegränsat antal anteckningsböcker