4f-kurser

4f Studio erbjuder en komplett kursomgivning. En lärare skapar en kurs och bjuder in elever till att delta i kursen. Två eller flera lärare kan vara engagerade i samma kurs. En elev anmäler sig till en kurs skapad i 4f Studio genom att ladda ner kursen i sin egen 4f Studio-app. Läraren kan se listan över elever som deltar i kursen och kan vid behov ta bort eller lägga till elever i kursen.

 

Snabb feedback på hemuppgifter

Elever skapar och skickar lösningar till uppgifter direkt i en 4f-kursbok. De skickar dem sedan till läraren. Alla inlämnade lösningar visas i lärarens kursbok. En lärare kan ge individuella kommentarer till varje elevs lösningar. Lärarens kommentarer visas i studentens kursbok, vilket innebär personlig och snabb feedback. På så sätt stöder 4f Studio undervisning och inlärning både i klassrummet och på distans.

Lärarens kontrollpanel

Läraren följer elevernas framsteg i en intuitiv kontrollpanel. Kontrollpanelen ger en översikt över varje elevs framsteg, genom att visa vilka uppgifter eleven har löst. Läraren kan klicka på en specifik uppgift, för att se detaljerna i lösningen.

Eleverna har egna kontrollpaneler där de kan granska sina egna kurser och kontrollera hur det går för dem i dessa.

 

Kontinuerlig uppdatering

Medan tryckt material uppdateras endast när nya versioner ges ut, möjliggör digitalt material mycket snabbare uppdateringar. Kursmaterialet i 4f Studio kan uppdateras när som helst under en kurs. Läraren kan alltså uppdatera, lägga till och ändra materialet fritt. Detsamma gäller den underliggande mjukvaran, som regelbundet och automatiskt uppdateras med nya funktioner och korrigerar av eventuella buggar. Kontinuerliga uppdateringar är också möjliga för 4f-läroböcker, efterhand som författaren gör korrigeringar eller nytt material i boken.

Kursernas struktur

En 4f-kurs består av en kursbok, ett kursflöde och en lista över kursens lärare och deltagare.

4f-kursboken innehåller kursmaterialet. Elever kan lösa uppgifter och få feedback på sina lösningar direkt i kursboken.

4f-kursflödet låter lärare kan lägga upp meddelanden om händelser och information angående kursen för alla kursdeltagare. Det erbjuder också personlig tvåvägskommunikation mellan en lärare och en enskild elev.

Till kursomgivningen hör ett verktyg för synkroniserade videokonferenser. Lärare kan använda verktyget för att sända lektioner till alla deltagare samtidigt.

4F kursbok

En 4f-kursbok har samma struktur som 4f-anteckningsboken. Den binder ihop allt kursmaterial som behövs för kursen, tillsammans med administrativ information och övningsuppgifter. Elevernas lösningar till uppgifter sparas också i deras kursböcker. Läraren ser alla elevers lösningar i sin egen kursbok.

Kursboken kan skapas utgående från en 4f-anteckningsbok, en 4f-lärobok eller direkt i kursen från noll. En 4f-kursbok kan redigeras och återanvändas i en ny kurs. Kursboken synkroniseras automatiskt med elevernas kursböcker. Alla förändringar och uppdateringar som läraren gör visas direkt i elevens kursböcker.

Offline och online

4f-kursboken är avsedd för att användas både offline och online. En internetanslutning behövs inte för att använda bokens grundläggande funktionalitet, t.ex. för att läsa kursmaterial, visa exempel eller lösa hemuppgifter. Funktioner som kräver kommunikation, som att skicka lösningar till läraren och få feedback från läraren, kan användas när en internetanslutning är tillgänglig.

Kursflödet

Kursflödet i en 4f Studio kurs tillåter läraren att publicera information om kursen för eleverna genom hela kursen. Kursflödet möjliggör också personlig kommunikation mellan lärare och elev, och kommunikation inom en grupp av lärare och en grupp av elever (t.ex. i en projektgrupp). Meddelanden ges om olika typer av händelser i flödet.

Att skapa en kurs

Att skapa en 4f-kurs är enkelt. Läraren börjar med att registrera en ny kurs i 4f Studio, förser kursen med ett namn, ämne och annan bakgrundsinformation. Läraren får en kurs-ID och väljer en kursnyckel för kursen (skilda kursnycklar för lärare och elever som deltar i kursen).

Läraren skapar sedan en kursbok för kursen, som beskrivet ovan. Läraren startar sedan kursen genom att dela ut kursens namn och kursnyckel till alla kursdeltagare (elever och övriga lärare).

Att anmäla sig till en kurs

Elever går igenom listan över tillgängliga kurser, väljer vilken kurs de vill delta i, och använder kursnyckeln de fått från läraren för att anmäla sig till kursen. Kursmaterialet laddas sedan automatiskt ner från servern till elevens 4f Studio-app. Eleverna öppnar kursen och är då redo att delta i kursen

Läraren börjar kursen när tillräckligt med elever har anmält sig, kommunicerar med deltagarna med hjälp av kursflödet eller kanske använder en videokonferens som start på kursen.

Anpassningsbar för olika behov

4f Studio stöder olika typer av undervisningsscenarier. Den fungerar för vanlig klassrumsundervisning, där läraren presenterar teori och exempel i klassen och eleverna löser uppgifter hemma i 4f-kursmiljön. Det finns också stöd för flippat klassrum där elever studerar teori och exempel hemma och löser uppgifter i klassrummet. Kurshanteringssystemet stöder också online-lärande, där allt material, diskussioner, uppgifter och feedback hanteras online.