4f Note

4f Note

Med 4f Note  kan du skapa digitala anteckningssidor som kan sparas på servern. Du kan dela sidans innehåll med andra med sidans url address. Sidan kan läsas i varje webläsare. En annan 4f Note användare kan också kommentera och updatera din sida, och skicka en uppdaterad version av sidan till dig. Alla  4f Notebok o0ch 4f Studio verktyg är även tillgängliga i 4f Note. Du kan även använda 4f Checker för att kontrollera riktigheten av de härledingar du skrivit i 4f Note.

Pröva på 4f Note

Prenumerera på 4f Note. En prenumeration på ett år gör det möjligt för dig att spara en sida på servern, och dela med dig av den här sidan till andra. Dessutom km du då använda 4f Checkern. Du får två veckors gratis prenumeration samt 20 gratis checkningar genom att registrera dig. Du kan även prova ut  4f Note gratis, utan registrering, för att se om du gillar den.

Notebook

En sida i anteckningsboken

En sida i en 4f Notebook består av olika slags innehållselement, som placeras ut på sidan. Det är lätt att lägga till, modifiera, omorganisera och ta bort innehållselement på sidan. Man kan välja hur man placerar elementen på sidan för bästa visuella effekt. De flesta elementen är interaktiva, och vissa kan kräva internet access. Mera info om innehållselementen hittar du här.

Mångsidiga matematikverktyg

Redigera matematisk text med standardiserad matematiknotation. Både inline formler och visade formler stöds. Matematiska symboler kan väljas från en palett eller skrivas som LaTeX-kommandon.

Lägg till geometriska figurer, grafer av funktioner, teckenscheman och matematiska tabeller till sidan

Text, bilder och annat material kan kombineras på olika sätt i en innehållslåda. Särskilj uppgifter, exempel och sammanfattningar, etc. med olika layouter. Mera om matematikverktygen här.

4f Checker

4f Checkern kan användas i 4f Note. Checkern går igenom din härledning steg för steg, och markerar alla steg som är problematiska och eventuellt felaktiga.  Du hittar mera info om hur checkern fungerar her

Att använda 4f Note

Det är enkelt att använda 4f Note tillsammans med den övriga mjukvaran. Elementen på sidorna kan dras till andra redigerare, som LibreOffice Writer och Microsoft Word. Man kan också dra element och sida ur 4f Note till 4f Notebook sida, och andra vägen, dra ett element eller en sida från 4f Notbook till 4f Note .

 

 

Notebook_enkkuraahaus

Uppgradera till 4f Studio anteckningsboken

4f Studio låter användaren att skapa ett obegränsat antal anteckningsböcker. Dessa ger ett antal nya kraftfulla funktioner till 4f Häfte:

    - effektivare metoder för att dela innehåll med lärare och andra elever

    - använd datorer för att kontrollera riktigheten hos matematiska härledningar (4f Checkern)

    - skapa dina egna datorkontrollerade förhör

    - inbäddat webbinnehåll på en sida, lägg till videor och spela in egna ljudfiler