4f-skola

4f Studio är en digital plattform där du kan skapa dina egna personliga anteckningsböcker, få tillgång till läroböcker och skapa digitala kurser och undervisa i dem. Om du håller flera kurser, samarbetar med andra lärare, eller om du har många elever så kan du välja att organisera allt som en 4f-skola.

En 4f-skola har sin egen uppsättning kurser, läroböcker och verktyg, samt en registrerad grupp av elever och lärare. Skolan leds av en skolmästare, som godkänner elever och lärare för skolan

Skolmästaren bestämmer vilka kurser som lärs ut i skolan, medan lärarna skapar och undervisar i dessa kurser. Elever ansöker till en specifik kurs, och skolmästaren och/eller läraren väljer vilka studenter som får delta i kursen.

Läroböcker, verktyg och kurser kan vara gratis eller kommersiella och då betalar man för dem i skolans webbutik.

4f-domän

Varje 4f-skola måste tillhöra någon 4f-domän. Domänen samlar skolorna under en gemensam administration. Häften, läroböcker, kurser och verktyg som är tillgängliga för en 4f Studio-användare kan antingen vara

    - privata, så att endast användaren kan komma åt dessa,

    - tillhandahålls av skolan åt alla dess medlemmar, eller

    - tillhandahålls av domänen, för alla medlemsskolor

Hur synligt ett 4f studio objekt är bestäms när det skapas, och kan ändras senare.

Nya domäner kan skapas efter behov av 4f Studio-administratörerna. Standarddomänen är 4Ferries, och standardskolan är 4Ferries-skolan i 4Ferries-domänen.

Domäner är särskilt användbara för utbildningsorganisationer som kommuner eller företag med intern- eller kundutbildning. De kan användas för organisering av breda virtuella kurser över nätet och för distribution av vanligt material.