Grundläggande automatisk korrigering

Mera avancerad automatisk korrigering