Läroböcker

eMath läroböcker för 4f Studio

Köp läroböckerna eMath MAY 1 och eMath MAA 2 - 10 för gymnasiematematiken i 4Ferries webbshop. Läroböckerna laddas ner till lärobokshyllan i 4f Studio. Kräver ett aktivt abonnemang på 4f Studio.

Priser

eMath-lärobok     9.95 €

(priserna inkl. moms 24 %)

Andra produkter som du kan avända

  • 4f Checker för att kontrollera riktigheten av dina matematiska härledningar.
  • 4f Notebook för att spara dina anteckningssidor i en anteckningsbok på din egen dator.

eMath-läroböcker för pekplattor

Köp eMath-läroboksappar för iPad pekplattor från AppStore och för Android pekplattor från Google Play.

 

 

 

Priser

Kolla priserna på AppStore och Google Play

Läroböcker om strukturerade härledningar

Köp läroböcker om strukturerade härledningar från Amazon.

     Ralph-Johan Back: Structured Derivations: Teaching Mathematical Reasoning in High School  (Four Ferries Publishing, 2015)

     Ralph-Johan Back: Teaching Mathematics in the Digital Age with Structured Derivations (Four Ferries Publishing, 2016)