eMath, produkter och priser

Läroböcker

eMath läroböcker för 4f Studio

Köp läroböckerna eMath MAY 1 och eMath MAA 2 - 10 för gymnasiematematiken i 4Ferries webbshop. Läroböckerna laddas ner till lärobokshyllan i 4f Studio. Kräver ett aktivt abonnemang på 4f Studio.

Priser

eMath-lärobok     8,90 €

(priserna inkl. moms 10 %)

Andra produkter som du kan avända

  • 4f Checker för att kontrollera riktigheten av dina matematiska härledningar.
  • 4f Notebook för att spara dina anteckningssidor i en anteckningsbok på din egen dator.

eMath-läroböcker för pekplattor

Köp eMath-läroboksappar för iPad pekplattor i AppStore.

Priser

Kolla priserna i AppStore

Läroböcker om strukturerade härledningar

Köp läroböcker om strukturerade härledningar från Amazon.

     Ralph-Johan Back: Structured Derivations: Teaching Mathematical Reasoning in High School  (Four Ferries Publishing, 2015)

     Ralph-Johan Back: Teaching Mathematics in the Digital Age with Structured Derivations (Four Ferries Publishing, 2016)

Priser

Kolla priserna på Amazon.