eMath översikt

Strukturerade härledningar i 4f Studio

4f Studio erbjuder en bekväm och effektiv omgivning för att undervisa matematik med strukturerade härledningar.

4fStudio-image

4f Studio fungerar som läromgivning

   

sd

Tutorialer och läroböcker kan läsas i 4f  Studio

derivation

SD-editorn ingår i 4f Studio

4fChecker-image

4f Checker kan användas i 4f  Studio

eMath-textbooks-image

eMath läroböcker kan användas i 4f  Studio kurser

4fNotesOnline-image

Alla 4f  Studio matematikverktyg tillgängliga i 4f Studio

Strukturerade härledningar

Strukturerade härledningar gör att man tydligt kan se strukturen hos ett matematisk resonemang. De verbala motiveringarna som krävs för varje steg i en härledning hjälper läsaren att förstå varför varje steg är korrekt. Strukturerade härledningar gör matematiska resonemang mycket enklare att förstå, jämfört med det vanliga sättet att presentera matematiska argument.

Läs mer ...

SD editorn

SD editorn används för att skriva strukturerade härledningar. Den sköter om formateringen så att du kan koncentrera dig på det matematiska resonemanget.

Editorn visar de redigeringsoperationer som är tillåtna på varje plats i härledningen. Editorn använder normala matematiska beteckningar i härledningen. Matematiska symboler kan skrivas med hjälp av LaTeX-genvägar, eller genom att plocka symbolerna från en palett.

När ett nytt steg i beräkningen skapas, skapar verktyget först en kopia av föregående steg. Detta gör det enkelt att göra små förändringar i stora formler, och minskar antalet skrivfel i härledningen. Läs mer ...

 

Automatisk kontroll av riktighet

4f Checker läser en strukturerad härledning steg för steg och kontrollerar att varje steg är matematiskt korrekt. Den gör detta genom att uttrycka stegets korrekthet som ett matematisk teorem och sedan använder den automatiska teorembevisare för att försöka bevisa teoremet. Checkern varnar eleverna för varje steg som den inte har bevisat att är korrekt. Detta hjälper eleverna att hitta fel i sina egna härledningar och berättar när de har rätt lösning. Läs mer ...

eMath-läroböcker

eMath-läroböckerna, eMath MAY1 och eMath MAA2 - eMath MAA 10, omfattar alla områden inom gymnasietematiken. Böckerna är uppbyggda enligt den finska läroplanen för gymnasietematik men kan även användas i andra länders läroplaner, eftersom innehållet i gymnasiematematiken är ungefär lika över hela världen. Böckerna finns på tre språk, finska, svenska och engelska. Alla böckerna använder strukturerade härledningar för att presentera olika typer av matematiska argument, såsom bevis, beräkningar, geometriska konstruktioner och allmän problemlösning. Böckerna innehåller många uppgifter, som eleverna kan lösa direkt i boken med hjälp av eMath-editorn och de andra matematikverktygen som finns i 4f Studio. Läs mer... 

4f Studio matematikverktyg

4f Studio erbjuder en mycket kraftfull omgivning för matematikundervisning. eMath läroböcker kan laddas ner som 4f-läroböcker och används som kursböcker i 4f-kurser. Eleverna kan använda 4f-anteckningsböcker för att skapa matematiskt material och använda verktygen i anteckningsboken när de löser uppgifter direkt i kursboken. De kan använda 4f Checkern för att kontrollera riktigheten av sina lösningar. Det starka stödet för matematiskt material gör 4f Studio särskilt lämplig för undervisning i matematik med hjälp av strukturerade härledningar. Läs mer ...