eMath-läroböcker

eMath-läroböckerna är interaktiva matematikböcker. Alla böckerna utnyttjar strukturerade härledningar för att presentera härledningar. Böckerna omfattar alla centrala områden inom gymnasiematematik. eMath-läroböckerna följer läroplanen för lång matematik vid gymnasiet.

4f-läroböckerna kan användas som

 • fristående appar på iPad- eller Android-pekplattor och
 • 4f-läroböcker i 4f Studio

Läroböcker på svenska

Vi erbjuder alla de obligatoriska kurserna enligt läroplanen för gymnasiets långa matematik (2016):

 • eMath MAY1 Tal och talföljder
 • eMath MAA2 Polynomfunktioner och ekvationer
 • eMath MAA3 Geometri
 • eMath MAA4 Vektorer
 • eMath MAA5 Analytisk geometri
 • eMath MAA6 Derivator
 • eMath MAA7 Trigonometriska funktioner
 • eMath MAA8 Rot- och logaritmiska funktioner
 • eMath MAA9 Integralkalkyl
 • eMath MAA10 Sannolikhet och statistik

eMath-läroböcker

Läroböcker tillgängliga på engelska

Böckerna vi erbjuder på engelska omfattar alla områden inom gymnasiematematiken:

 • eMath 1 Functions And Equations
 • eMath 2 Polynomials
 • eMath 3 Geometry
 • eMath 4 Analytic Geometry
 • eMath 5 Vectors
 • eMath 6 Statistics And Probability
 • eMath 7 Derivatives
 • eMath 8 Logarithms and Roots
 • eMath 9 Trigonometric Functions and Sequences
 • eMath 10 Integrals
Den här bokserien är också tillgänglig på finska och svenska.

Den första läroboken i eMath series, eMath 1, kan laddas ner gratis för iPad tabletter.

appstore