Four Ferries produkter och priser

Four Ferries erbjuder följande produkter:
     - 4f Note, verktyg för att skapa matemematiskt innehåll online
     - 4f Studio, en digital omgivning för inlärning,
     - 4f Checker, ett kraftfullt verktyg för att kontrollera riktigheten av matematiska härledningar
     - eMath läroböcker, digitala och interaktiva läroböcker i matematik för gymnasiet