Vi specialiserar oss på att utveckla moderna interaktiva lärmiljöer. 4f Studio är en allt-i-ett lösning för digitalt och interaktivt lärande med stöd för olika ämnen, speciellt matematikundervisning.

  • Elektroniska häften
  • Interaktiva läromedel
  • Fullt stöd för digitala kurser
  • Specialstöd för för matematikundervisning
  • Komplett lärmiljö
4f Notepage
4f Notepage gör det möjligt att skapa din egen interaktiva sida med hjälp av ett brett utbud av användarvänliga verktyg. Du kan välja moduler och element enligt dina behov, och använda allt från rich text och bilder till ljud och matematiska härledningar.

Läs mer...

4f häfte och textböcker
4f häfte binder ihop en samling 4f Notepages till ett häfte, som kan användas offline. Appen gör det möjligt att skapa ett obegränsat antal häften, som kan användas både för personliga ändamål och för att enkelt dela interaktivt material.

Läs mer...

4f kurser
4f Studio erbjuder kursfunktioner till de redan interaktiva 4f Notebooks, vilket gör det möjligt för elever och lärare att, till exempel, kommunicera, lämna in uppgifter och ge feedback. 4f Studio inkluderar naturligtvis också 4f häfte, såväl som interaktiva textböcker.

Läs mer...

eMath textböcker 8,95 € / bok
Våra interaktiva eMath textböcker gör det möjligt att lösa uppgifter direkt i boken med hjälp av användarvänliga verktyg. Textböckerna använder strukturerade härledningar och omfattar alla centrala områden inom gymnasiematematiken. Textböckerna kan användas som fristående material eller som en del av en 4f kurs.

Läs mer...

Automatisk kontroll
Vi har utvecklat ett utomordentilgt verktyg för matematiklärare och elever – en plug-in som kontrollerar om en härledning är matematsikt korrekt eller inte. Vår automatiska verifierare kontrollerar varje steg i en härledning var för sig och kan därmed ge detaljerad feedback. Den ingår gratis i 4f Studio under våren 2017.

Läs mer...

Strukturerade härledningar
Strukturerade härledningar är en metod för att presentera matematiska resonemng på ett exakt och lättbegripligt sätt. Med hjälp av det här formatet blir lösningar tydligare och det blir enklare för både läraren och eleven att upptäcka misstag och följa resonemanget bakom lösningen.n.

Läs mer...