Forskning

Forskningsbakgrund

De produkter som erbjuds av Four Ferries är resultatet av mer än 15 års forskning i matematikundervisning vid Åbo Akademi och Åbo Universitet. Strukturerade härledningar utvecklades ursprungligen av Ralph-Johan Back och Joakim von Wright i slutet av 1990-talet, baserat på tidigare idéer av Edsger Dijkstra, Wim Feijen och Nettie van Gasteren om sk. calculational proofs på 1980-talet.

Metoden har vidareutvecklats på Learning and Reasoning Laboratory, ett gemensam forskningslabb för IT-institutionerna vid Åbo Akademi och Åbo Universitet. Finansieringen av denna forskning har tillhandahållits av Finlands Akademi, TEKES, EU, Teknologiindustrin rf. och Svenska kulturfonden. Metoden med strukturerade härledningar har prövats i ett stort antal fallstudier på gymnasie- och högstadienivå.

Den första versionen av 4f Studio utvecklades i E-math-projektet  (2011- 2013). Det här var ett EU-projekt i Central Baltic-programmet (Interreg IV). Projektet har skapat en digital inlärningsmiljö för matematikutbildning på gymnasiet, en samling digitala läroböcker baserade på strukturerade härledningar, och testade böckerna och omgivningen i 15 olika gymnasier i Finland, Sverige och Estland.

Svenska kulturfonden finansierade två olika fortsättningar av EU-projektet för 2014 - 2016. Det första projektet (eMath 2) skapade en komplett uppsättning av läroböcker för gymnasiematematiken (på finska, svenska och engelska). Det andra projektet, Virum, har generaliserat och förlängt den ursprungliga E-math lärplattformen så att den nu kan användas för alla skolämnen och på alla utbildningsnivåer.