SD editorn

En editor för strukturerade härledningar

SD-editorn är en syntaxinriktad redigerare för att skriva strukturerade härledningar. Det betyder att den hjälper användaren att skapa en strukturerad härledning med korrekt övergripande syntax. Redigeraren stöder standard matematisk notation, både för att skapa matematiska formler och för redigering av dessa.

Hur man konstruerar strukturerade härledningar

SD editorn t är utformat för att ta hand om formateringen så att du kan koncentrera sig på själva det matematiska resonemanget.

Editorn visar de redigeringsoperationer som är tillåtna på varje given plats i härledningen. En härledning kan redigeras på vilket ställe som helst, man kan lägga till steg i härledningen, ta bort steg eller redigera ett steg.

Editorn använder normala matematiska beteckningar i härledningarna. Matematiska symboler kan skrivas med hjälp av LaTeX genvägar eller plockas från en palett med symboler.

I ett beräkningssteg skapar verktyget först en kopia av föregående steg. Detta gör det enkelt att göra små förändringar i stora formler, och minskar antalet skrivfel i härledningen.

 

Fördelar med att använda SD editorn

SD editorn tvingar fram korrekt syntax för strukturerade härledningar och använder standard matematisk (wysiwyg) notation. Den kan användas för härledningar inom alla områden av matematik.

Editorn ger fullständig frihet för hur man skriver matematiska påståenden, formler och motiveringar och möjliggör ändringar var som helst i en härledning, genom att lägga till, radera och redigera antaganden, beräkningssteg, fakta och definitioner.

Editorn kan selektivt visa och gömma delhärledningar. Genom att dölja delhärledningarna blir det enklare att se det övergripande argumentet. Genom att visa delhärledningarna kan man fokusera på detaljer.

SD editorn har en plug-in för att automatiskt kontrollera att härledningar är korrekta.