Sidor i anteckningsboken

En sida i en 4f-anteckningsbok är en samling av olika typer av innehållselement som läggs ut på sidan. Du kan enkelt lägga till, ändra och ta bort innehållselement på en sida, samt välja hur du placerar elementen på sidan för bästa möjliga läsbarhet och användbarhet. De flesta innehållselementen är interaktiva, och vissa kan kräva tillgång till internet. Nedan beskrivs olika typer av innehållselement som kan placeras på en sida i en anteckningsbok.

Text- och bildelement

Du kan lägga till ett textelement på en sida. Dessa element innehåller rich text, med stöd för textformatering, länkar, förformaterad text, olika typer av listor, rubriker och färgläggning. Matematiska formler visas med traditionella beteckningar, och kan redigeras utan att lämna det här formatet. Ett bildelement visar bilder som sparats på din dator. Författaren, licenser, källa och övriga anteckningar som är relevanta för bilden kan alla sparas i bildelementet.

text_image

screen-shot-2016-10-14-at-16-08-46

Container-element

Elementen på en sida kan struktureras, ges en layout och lyftas fram på olika sätt med hjälp av containers. Text-containern används för att lägga till snygga lådor runt texter, bilder och annat material. Det här tillåter oss att hålla en konsekvent stil då vi gör uppgifter, exempel, informationsboxar och sammanfattningar. Tabell-containern kan innehålla element, vilket gör den till ett väldigt mångsidigt verktyg för att lägga upp material sida vid sida, eller inkapslat i varandra.

Uppgiftselement

Uppgiftselementet kan användas för att skapa förhör som korrigeras automatiskt med olika typer av frågor (flerval, korta svar, blandade frågor och svar). Innehållselement kan sedan användas för att skapa traditionella uppgifter och förhör för eleverna. Eleverna behöver inte begränsas till endast text och bilder, de kan till exempel också använda inbäddade videor, skriva matematisk text eller spela in eget ljud och video.

screen-shot-2016-10-14-at-16-13-32

screen-shot-2016-10-14-at-16-25-13

Matematikelement

Med matematikelementen kan lärare och elever skriva matematisk text med normala matematiska beteckningar. Lösningar och exempel kan skrivas på traditionellt sätt, eller som strukturerade härledningarMatematiska symboler skrivs in genom att dra dem från en palett, eller genom att skriva enkla sökord. Andra matematikelement tillåter användaren att rita geometriska figurer, rita grafer till funktioner, samt skapa tabeller med matematiskt innehåll och diagram för statistiska presentationer.

Programkodselement

Med ett programkodelement kan användaren skriva och redigera datorprogram i ett specifikt programmeringsspråk. Verktyget hjälper användaren att skapa syntaktiskt korrekta program genom att markera kodelement enligt syntaxen för det valda programmeringsspråket.

screen-shot-2016-10-14-at-16-31-23

screen-shot-2016-10-14-at-16-34-06

Multimediaelement

Du kan skapa egna ljud- och videoelement och placera dem på en sida. Ljudelementen kan användas av lärare för att exempelvis spela in korrekt uttalande av ord och meningar i en språkkurs, medan eleverna kan använda dem för att spela in sitt eget uttal. Videoelement kan användas inom t.ex. bildkonst för att demonstrera vissa tekniker (som oljemålning eller blandteknik).

Inbäddningselement

Du kan bädda in innehåll som du hittat på webben på sidorna in din anteckningsbok. Det här kan vara en Youtube-video, en Google-karta, en Geogebra-editor, ett ljudspår som du hittat på webben, animeringar av fysikaliska system, simuleringsverktyg, osv. Allt som har en inbäddningskod på webben kan placeras här.

embed