eMath MAA2 Polynom

$8.90

Description

eMath MAA2: Polynom

Boken är uppbyggd så att du skall lära dig alla koncept i en logisk ordning. Upplägget är gjort för att läsas i ordning, från början till slut. Varje teoridel är kort och koncist och åtföljs av exempel, samt av en sida med övningsuppgifter. Övningsuppgifterna kan lösas direkt i boken, med eMathStudios matteverktyg. Matematikeditorn gör att det går lätt och snabbt att skriva matematik och du kan lägga in bilder och grafer för att stöda din beräkning och beskriva din tankegång.
Varje eMath bok inkluderar:
  • 300-400 övningsuppgifter + svar, indelade i tre svårighetsgrader
  • Ett mångfald av exempel
  • Möjligheten att lägga till egna kommentarer och markera
  • Möjligheten att granska varje beräkning automatiskt

Översikt: Polynomet är ett av de viktigaste verktygen inom matematiken. Ett polynom är sist och slutligen ganska enkelt: det kan bestå av ett ändligt antal variabler och konstanter som adderas och multipliceras. Den här boken presenterar första gradens polynomfunktion and högre gradens polynom. Den visar eleven hur man löser ekvationer som inkluderar polynom och hur man faktoriserar polynom. Boken tar även upp hur man löser ekvationssystem, olikheter och hur man jobbar med rationella uttryck.

Innehållsförteckning:

1 Introduktion
1.1 Förord
2 Polynom
2.1 Allmänt om polynom
2.2 Räkna med polynom
2.3 Minnesregler för polynom
2.4 Faktorisering
3 Första graden
3.1 Första gradens polynomfunktion
3.2 Repetition: förstagradsekvation
3.3 Olikheter
3.4 Ekvationssystem
3.5 Logikens räkneregler: konjunktion
4 Andra graden
4.1 Andra gradens polynomfunktioner
4.2 Kvadratrötter
4.3 Andra gradens ekvationer
4.4 Ofullständiga andragradsekvationer
4.5 Fullständiga andragradsekvationer
4.6 Logisk disjunktion
5 Faktorisering av polynom
5.1 Diskriminanten
5.2 Att faktorisera ett andragradspolynom
5.3 Att faktorisera ett högregradspolynom
5.4 Att lösa en andragradsolikhet
6 Högre grad
6.1 Allmän rot
6.2 Högre gradens polynomfunktioner
6.3 Högre gradens ekvationer
6.4 Att lösa högre gradens ekvationer
6.5 Högre gradens olikheter