eMath MAY1 Luvut ja lukujonot

$8.90

Description

eMath 1: Luvut ja lukujonot

Tämä kirja on kirjoitettu niin, että opit aihekokonaisuudet loogisessa järjestyksessä ja se on tarkoitettu opiskeltavaksi alusta loppuun. Teoriaosuudet ovat lyhyitä sekä tiiviitä. Niitä seuraa esimerkkejä sekä tehtäväsivu. Tehtävät voi ratkaista suoraan kirjaan. Matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on helppoa eMathStudion työkaluilla. Ratkaisuihin voi lisätä myös kuvia ja kuvaajia sekä perusteluja.

Jokainen eMath-kirja sisältä:

  • 300-400 tehtävää + vastaukset, jaoteltuina kolmeen vaikeusasteeseen
  • Lukuisia esimerkkejä
  • Mahdollisuus lisätä omia kommentteja ja merkintöjä
  • Mahdollisuus tarkistaa kojainen lasku automaattisesti

Sisältö: eMath 1 on yläkoulun matematiikan kertaus, jossa muutamat aiheet käsitellään hiukan aiempaa syvällisimmin. Kirjassa kerrataan lukualueet, ensimmäisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen, käydään läpi prosenttilaskennan periaatteet, potenssin ja neliöjuuren laskusäännöt, vahvistetaan ymmärrystä funktion käsitteestä sekä annetaan johdatus lukujonoihin ja summiin. Kirjassa opetetaan piirtämään funktion kuvaaja sekä tutkimaan sitä eMath-grafiikkatyövälineitä hyväksikäyttäen. Kirja sisältää runsaasti harjoitustehtäviä.

Sisällysluettelo:

1 Johdanto
1.1 Esipuhe
1.2 Opettajalle
1.3 Opiskelijalle
1.4 eMath-kirjoista
2 Luvut ja laskutoimitukset
2.1 Luvut ja lukujoukot
2.2 Laskujärjestys
2.3 Murtoluvuilla laskeminen
2.4 Potenssit
3 Yhtälöt
3.1 Yhtälön käsite
3.2 Ensimmäisen asteen yhtälö
3.3 Ongelmanratkaisua
3.4 Eksponenttiyhtälö
3.5 Logaritmit
4 Prosentit
4.1 Prosenttilaskenta
5 Funktio
5.1 Funktio yleisesti
5.2 Funktion kuvaaja
6 Lukujonot
6.1 Lukujono yleisesti
6.2 Rekursiivinen lukujono
6.3 Aritmeettinen jono
6.4 Geometrinen jono
7 Summat
7.1 Aritmeettinen summa
7.2 Geometrinen summa
7.3 Lainat*