eMath MAA10 Sannolikhet och statistik

$8,90

Kuvaus

eMath MAA10: Sannolikhetslära och statistik

Boken är uppbyggd så att du skall lära dig alla koncept i en logisk ordning. Upplägget är gjort för att läsas i ordning, från början till slut. Varje teoridel är kort och koncist och åtföljs av exempel, samt av en sida med övningsuppgifter. Övningsuppgifterna kan lösas direkt i boken, med eMathStudios matteverktyg. Matematikeditorn gör att det går lätt och snabbt att skriva matematik och du kan lägga in bilder och grafer för att stöda din beräkning och beskriva din tankegång.
Varje eMath bok inkluderar:
  • 300-400 övningsuppgifter + svar, indelade i tre svårighetsgrader
  • Ett mångfald av exempel
  • Möjligheten att lägga till egna kommentarer och markera
  • Möjligheten att granska varje beräkning automatiskt

Översikt: Statistik används numera inom nästan alla områden i livet, till exempel inom vetenskap, politik och näringsliv. Beslutsfattande baserar sig i många olika situationer på statistisk information. Den här boken ger en översikt över grunderna i sannolikhetslära och statistik. De grundläggande statistiska måtten som karakteriserar data tas upp, samt undersökningar, stickprov och grafisk presentation av data. Konceptet sannolikhet introduceras tillsammans med grunderna i kombinatorik. Reglerna för sannolikhet förklaras och eleven lär sig hur man räknar med sannolikheter och vad begreppet slumpmässig variabel innebär.

Innehållsförteckning:

1 Förord
2 Grundläggande begrepp inom statistik
2.1 Framställning av statistik
2.2 Diagram
2.3 Lägesmått
2.4 Spridningsmått
3 Mängdlära
3.1 Mängdlära
4 Sannolikhetsbegreppet
4.1 Klassisk sannolikhet
4.2 Geometrisk sannolikhet
5 Kombinatorik
5.1 Multiplikations- och additionsprincipen
5.2 Permutation
5.3 Permutationer och kombinationer
5.4 Kombinatorik och sannolikhet
6 Räkneregler för sannolikhet
6.1 Grundläggande räkneregler
6.2 Betingad sannolikhet
6.3 Multiplikationsregeln
6.4 Betingade sannolikheters effekt
7 Stokastiska variabler
7.1 Fördelningar
7.2 Statistisk sannolikhet
7.3 Karakteristikor för diskreta stokastiska variabler
7.4 Normalfördelningen
8 Sannolikhet och statistik
8.1 Stickprovsundersökning