eMath MAA10 Todennäköisyys ja tilastot

$8,90

Osasto: Avainsana tuotteelle

Kuvaus

eMath 10: Todennäköisyys ja tilastot

Tämä kirja on kirjoitettu niin, että opit aihekokonaisuudet loogisessa järjestyksessä ja se on tarkoitettu opiskeltavaksi alusta loppuun. Teoriaosuudet ovat lyhyitä sekä tiiviitä. Niitä seuraa esimerkkejä sekä tehtäväsivu. Tehtävät voi ratkaista suoraan kirjaan. Matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on helppoa eMathStudion työkaluilla. Ratkaisuihin voi lisätä myös kuvia ja kuvaajia sekä perusteluja.

Jokainen eMath-kirja sisältä:

  • 300-400 tehtävää + vastaukset, jaoteltuina kolmeen vaikeusasteeseen
  • Lukuisia esimerkkejä
  • Mahdollisuus lisätä omia kommentteja ja merkintöjä
  • Mahdollisuus tarkistaa kojainen lasku automaattisesti

Sisältö: eMath 10 -kirja antaa yleiskuvan todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskäsitteistä. Kirjassa käsitellään tilastotieteen mittarit sekä kyselyt ja otannat. Selitetään todennäköisyyden käsite sekä kombinatoriikan perusteet. Näytetään, miten voidaan laskea todennäköisyyksiä, ja selitetään satunnaismuuttujan käsite. Kirja sisältää runsaasti harjoitustehtäviä.

Sisällysluettelo:

1 Esipuhe
2 Tilastotieteen peruskäsitteitä
2.1 Tilaston muodostaminen
2.2 Diagrammi
2.3 Keskiluvut
2.4 Hajontaluvut
3 Joukko-oppia
3.1 Joukko-opin perusteita
4 Todennäköisyyden käsite
4.1 Klassinen todennäköisyys
4.2 Geometrinen todennäköisyys
5 Kombinatoriikka
5.1 Tulo- ja summaperiaate
5.2 Permutaatio
5.3 Variaatio ja kombinaatio
5.4 Kombinatoriikka ja todennäköisyys
6 Todennäköisyyden laskusäännöt
6.1 Peruslaskusäännöt
6.2 Ehdollinen todennäköisyys
6.3 Tulosääntö
6.4 Ehdollisen todennäköisyyden seurauksia
7 Satunnaismuuttuja
7.1 Jakauma
7.2 Tilastollinen todennäköisyys
7.3 Diskreetin satunnaismuuttujan tunnusluvut
7.4 Normaalijakauma
8 Todennäköisyys ja tilastotiede
8.1 Otantatutkimus