eMath MAA5 Analytisk geometri

$8,90

Kuvaus

eMath MAA5: Analytisk geometri

Boken är uppbyggd så att du skall lära dig alla koncept i en logisk ordning. Upplägget är gjort för att läsas i ordning, från början till slut. Varje teoridel är kort och koncist och åtföljs av exempel, samt av en sida med övningsuppgifter. Övningsuppgifterna kan lösas direkt i boken, med eMathStudios matteverktyg. Matematikeditorn gör att det går lätt och snabbt att skriva matematik och du kan lägga in bilder och grafer för att stöda din beräkning och beskriva din tankegång.
Varje eMath bok inkluderar:
  • 300-400 övningsuppgifter + svar, indelade i tre svårighetsgrader
  • Ett mångfald av exempel
  • Möjligheten att lägga till egna kommentarer och markera
  • Möjligheten att granska varje beräkning automatiskt

Översikt: Boken introducerar grundbegreppen inom analytisk geometri, börjandes med absolutbelopp, tallinjen och det kartesiska koordinatsystemet. I boken beskrivs hur man uttrycker linjen som en ekvation och hur man bestämmer linjens egenskaper, såsom skärningspunkt, ortogonalitet, avståndet mellan punkter och vinklar mellan linjer. Boken tar även upp hur man definierar och analyserar egenskaper hos parabeln, cirkeln samt olika kägelsnitt.

Innehållsförteckning:

1 Förord
2 Absolutbelopp
2.1 Absolutbeloppets definition
2.2 Absolutbeloppet av ett uttryck
2.3 Absolutbeloppsekvationer
2.4 Olikheter med absolutbelopp
3 Kartesiska koordinatsystemet och ekvationer i koordinatsystemet
3.1 En punkts koordinater
3.2 En kurvas ekvation
4 Linjens egenskaper
4.1 Linjers skärningspunkter
4.2 Ortogonalitet
4.3 Avståndet mellan en punkt och en linje
4.4 Vinkeln mellan två linjer
5 Parabeln
5.1 Parabelns ekvation på allmän form
5.2 Parabelns definition
5.3 Parabelns ekvation utgående från toppen
6 Cirkeln
6.1 Cirkelns ekvation
6.2 Skärningspunkter
7 Kägelsnitt
7.1 Olika kägelsnitt