eMath MAG1 Tal och talföljder

$8,90

Beskrivning

eMath MAG1: Tal och talföljder

Boken är uppbyggd så att du skall lära dig alla koncept i en logisk ordning. Upplägget är gjort för att läsas i ordning, från början till slut. Varje teoridel är kort och koncist och åtföljs av exempel, samt av en sida med övningsuppgifter. Övningsuppgifterna kan lösas direkt i boken, med eMathStudios matteverktyg. Matematikeditorn gör att det går lätt och snabbt att skriva matematik och du kan lägga in bilder och grafer för att stöda din beräkning och beskriva din tankegång.
Varje eMath bok inkluderar:
  • 300-400 övningsuppgifter + svar, indelade i tre svårighetsgrader
  • Ett mångfald av exempel
  • Möjligheten att lägga till egna kommentarer och markera
  • Möjligheten att granska varje beräkning automatiskt

Översikt: Boken är en repetition av högstadiematematiken, där en del av ämnena nu behandlas mer ingående. Eleven får en överblick av talteori och numeriska operationer, hur man löser förstagradsekvationer, hur man arbetar med procent, rötter och potenser och slutligen vad en funktion är.

Innehållsförteckning:

1 Introduktion
1.1 Förord
1.2 Till läraren
1.3 Till studerande
1.4 eMath-boken
2 Tal och räkneoperationer
2.1 Tal
2.2 Räkneregler
2.3 Bråkräkning
2.4 Potenser
3 Ekvationer
3.1 Begreppet ekvation
3.2 Förstagradsekvationer
3.3 Ekvationer i textuppgifter
3.4 Exponentialekvationer
3.5 Exponentialekvationer med logaritmer
4 Procent
4.1 Procenträkning
5 Funktioner
5.1 Begreppet funktion
5.2 Funktionens graf
6 Talföljder
6.1 Begreppet talföljd
6.2 Rekursiva talföljder
6.3 Aritmetiska talföljder
6.4 Geometriska talföljder
7 Summor
7.1 Aritmetiska summor
7.2 Geometriska summor
7.3 Lån