eMath MAA8 Rot- och logaritmfunktioner

$8.90

Description

eMath MAA8: Rot- och logaritmfunktioner

Boken är uppbyggd så att du skall lära dig alla koncept i en logisk ordning. Upplägget är gjort för att läsas i ordning, från början till slut. Varje teoridel är kort och koncist och åtföljs av exempel, samt av en sida med övningsuppgifter. Övningsuppgifterna kan lösas direkt i boken, med eMathStudios matteverktyg. Matematikeditorn gör att det går lätt och snabbt att skriva matematik och du kan lägga in bilder och grafer för att stöda din beräkning och beskriva din tankegång.
Varje eMath bok inkluderar:
  • 300-400 övningsuppgifter + svar, indelade i tre svårighetsgrader
  • Ett mångfald av exempel
  • Möjligheten att lägga till egna kommentarer och markera
  • Möjligheten att granska varje beräkning automatiskt

Översikt: Den här boken beskriver hur man jobbar med exponenter, logaritmer och rotfunktioner, samt hur man beräknar dessa funktioners derivata.

Innehållsförteckning:

1 Förord
2 Rotfunktioner
2.1 Rotfunktioner
2.2 Rationella exponenter
2.3 Rotfunktionens derivata
3 Exponential- och logaritmfunktioner
3.1 Exponentialfunktionen
3.2 Logaritmfunktionen
3.3 Exponent- och logaritmekvationer
4 Deriatan av exponential- och logaritmfunktioner
4.1 Exponentialfunktionens derivata
4.2 Logaritmfunktionens derivata