eMath MAA9 Integraalilaskenta

$8.90

Description

eMath 9: Intergraalilaskenta

Tämä kirja on kirjoitettu niin, että opit aihekokonaisuudet loogisessa järjestyksessä ja se on tarkoitettu opiskeltavaksi alusta loppuun. Teoriaosuudet ovat lyhyitä sekä tiiviitä. Niitä seuraa esimerkkejä sekä tehtäväsivu. Tehtävät voi ratkaista suoraan kirjaan. Matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on helppoa eMathStudion työkaluilla. Ratkaisuihin voi lisätä myös kuvia ja kuvaajia sekä perusteluja.

Jokainen eMath-kirja sisältä:

  • 300-400 tehtävää + vastaukset, jaoteltuina kolmeen vaikeusasteeseen
  • Lukuisia esimerkkejä
  • Mahdollisuus lisätä omia kommentteja ja merkintöjä
  • Mahdollisuus tarkistaa kojainen lasku automaattisesti

Sisältö: eMath 9 -kirja kuvaa, miten integraali määritetään derivaatan käänteisoperaationa, ja siinä tutkitaan erilaisten funktioiden integrointia. Esitellään määrätyt integraalit ja näytetään miten integraalia käytetään pinta-alan laskemiseen. Lasketaan miten määrättyä integraalia voidaan käyttää kappaleiden tilavuuden laskemiseen.

Sisällysluettelo:

1 Esipuhe
2 Integraalifunktio
2.1 Integraalifunktio
2.2 Potenssifunktion integroiminen
2.3 Yhdistetyn funktion integroiminen
2.4 Murtofunktion integroiminen
3 Määrätty integraali
3.1 Pinta-ala
3.2 Määrätyn integraalin laskeminen
3.3 Geometrinen pinta-ala määrätyn integraalin avulla
3.4 Kahden käyrän väliin jäävä pinta-ala
4 Tilavuus ja määrätty integraali
4.1 Tilavuus määrätyn integraalin avulla
4.2 Pyörähdysintegraali