eMath MAY1 Luvut ja Yhtälöt

$5.00

Description

eMath 1: Luvut ja yhtälöt

Tämä kirja on kirjoitettu niin, että opit aihekokonaisuudet loogisessa järjestyksessä ja se on tarkoitettu opiskeltavaksi alusta loppuun. Teoriaosuudet ovat lyhyitä sekä tiiviitä. Niitä seuraa esimerkkejä sekä tehtäväsivu. Tehtävät voi ratkaista suoraan kirjaan. Matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on helppoa eMathStudion työkaluilla. Ratkaisuihin voi lisätä myös kuvia ja kuvaajia sekä perusteluja.

Jokainen eMath-kirja sisältä:

  • 300-400 tehtävää + vastaukset, jaoteltuina kolmeen vaikeusasteeseen
  • Lukuisia esimerkkejä
  • Mahdollisuus lisätä omia kommentteja ja merkintöjä
  • Mahdollisuus tarkistaa kojainen lasku automaattisesti

Sisältö: eMath 1 on yläkoulun matematiikan kertaus, jossa muutamat aiheet käsitellään hiukan aiempaa syvällisimmin. Kirjassa kerrataan lukualueet, ensimmäisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen, käydään läpi prosenttilaskennan periaatteet, potenssin ja neliöjuuren laskusäännöt, vahvistetaan ymmärrystä funktion käsitteestä. Kirjassa opetetaan piirtämään funktion kuvaaja sekä tutkimaan sitä eMath-grafiikkatyövälineitä hyväksikäyttäen. Kirja sisältää runsaasti harjoitustehtäviä.

Sisällysluettelo:

Johdanto
Esipuhe
1 Luvut ja laskutoimitukset
1.1 Luvut ja lukujoukot
1.2 Peruslaskutoimitukset
1.3 Itseisarvo
1.4 Muuttujat ja lausekkeet
1.5 Murtoluvuilla laskeminen
2 Yhtälöt
2.1 Yhtälön määritelmä
2.2 Yhtälön ratkaiseminen
2.3 Yhtälö ongelmanratkaisussa
2.4 Yhtälöpari
2.5 Päättymättömät jaksolliset desimaaliluvut
3 Potenssit ja juuret
3.1 Potenssin määritelmä
3.2 Kymmenpotenssi
3.3 Neliöjuuri
3.4 Yleinen juuri
3.5 Potenssiyhtälö
4 Prosenttilaskenta
4.1 Prosentit
4.2 Prosentuaalinen muutos
5 Funktiot
5.1 Funktion määritelmä
5.2 Funktion kuvaaja
5.3 Potenssifunktio
5.4 Suoraan verannollisuus
5.5 Kääntäen verrannollisuus