eMath 4: Analyyttinen geometria ja vektorit

$5,00

MAA4

Osasto: Avainsana tuotteelle

Kuvaus

eMath 4: Analyyttinen geometria ja vektorit

Tämä kirja on kirjoitettu niin, että opit aihekokonaisuudet loogisessa järjestyksessä ja se on tarkoitettu opiskeltavaksi alusta loppuun. Teoriaosuudet ovat lyhyitä sekä tiiviitä. Niitä seuraa esimerkkejä sekä tehtäväsivu. Tehtävät voi ratkaista suoraan kirjaan. Matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on helppoa eMathStudion työkaluilla. Ratkaisuihin voi lisätä myös kuvia ja kuvaajia sekä perusteluja.

Jokainen eMath-kirja sisältä:

  • 300-400 tehtävää + vastaukset, jaoteltuina kolmeen vaikeusasteeseen
  • Lukuisia esimerkkejä
  • Mahdollisuus lisätä omia kommentteja ja merkintöjä
  • Mahdollisuus tarkistaa kojainen lasku automaattisesti

Sisältö: eMath 4 -kirjassa käsitellään analyyttisengeometrian peruskäsitteitä sekä käsitellään suoria, paraabeleja ja ympyröitä koordinaatistossa. Kirja sisältää myös vektorilaskennan perusteet ja vektoreiden käsittelyä koordinaatistossa. Kirja sisältää runsaasti harjoitustehtäviä.

Sisällysluettelo:

1 Itseisarvo
1.1 Itseisarvon perusteet
1.2 Itseisarvoyhtälö
2 Karteesinen koordinaatisto
2.1 Kaksiulotteinen koordinaatisto
2.2 Funktion kuvaaja
2.3 Erilaisia suoria
3 Suoran ominaisuuksia
3.1 Lineaarinen yhtälöpari
3.2 Kohtisuoruus
3.3 Pisteen etäisyys suorasta
3.4 Suorien välinen kulma
4 Paraabeli
4.1 Paraabelin yhtälö
4.2 Polttopiste ja johtosuora
4.3 Paraabelin yhtälö huippumuodossa
5 Ympyrä
5.1 Ympyrän määritelmä ja yhtälö
5.2 Leikkauspisteitä
6 Vektorit
6.1 Vektorin käsite
6.2 Vektorien yhteenlasku
6.3 Vektorin kertominen reaaliluvulla
6.4 Pistetulo
7 Vektori koordinaatistossa
7.1 Paikkavektori
7.2 Vektorin komponentit
7.3 Kantavektorit i ja j
7.4 Suoran suuntavektori
7.5 Suoran normaalivektori
7.6 Jakosuhdevektori