Automatisk granskning, 500 checkningar

$10,00

500 checkningar

Beskrivning

Med eMathChecker kan du kontrollera om din härledning är matematiskt korrekt. Funktionen är tillgänglig överallt där matematikeditorn används. För att kunna granska din beräkning bör syntaxen vara korrekt, men din granskningskvot används inte då du granskar syntaxen. Matematikgranskaren uppmärksammar dig om varje steg den inte inte kunde bevisa att är korrekt, så att du kan titta närmare på det delsteget, korrigera det och be om hjälp då du inte förstår varför det inte är rätt.

Den här produkten inkluderar 500 checkningar.

Din granskningskvot är aktiv 1 år från köp. Köp kräver att du har ett användarkonto. Skapa ett användarkonto här.