eMath MAA3 Geometri

$8.90

Description

eMath MAA3: Geometri

Boken är uppbyggd så att du skall lära dig alla koncept i en logisk ordning. Upplägget är gjort för att läsas i ordning, från början till slut. Varje teoridel är kort och koncist och åtföljs av exempel, samt av en sida med övningsuppgifter. Övningsuppgifterna kan lösas direkt i boken, med eMathStudios matteverktyg. Matematikeditorn gör att det går lätt och snabbt att skriva matematik och du kan lägga in bilder och grafer för att stöda din beräkning och beskriva din tankegång.
Varje eMath bok inkluderar:
  • 300-400 övningsuppgifter + svar, indelade i tre svårighetsgrader
  • Ett mångfald av exempel
  • Möjligheten att lägga till egna kommentarer och markera
  • Möjligheten att granska varje beräkning automatiskt

Översikt: Boken ger en översikt av grundbegreppen inom plangeometri och beskriver teorin för trianglar, månghörningar och cirkeln.   Därefter följer en överblick av geometriska kroppar, och en närmare titt på cylindrar, koner och sfärer.

Innehållsförteckning:

1 Förord
2 Plangeometriska grundbegrepp
2.1 Punkt och linje
2.2 Vinkel
3 Triangel
3.1 Triangelns definition
3.2 Olika trianglar
3.3 Pythagoras sats
3.4 Triangelns märkliga punkter
3.5 Kongruens och likformighet
4 Trigonometri
4.1 Den rätvinkliga triangelns trigonometri
4.2 Cosinus- och sinussatsen
5 Månghörning
5.1 Månghörningens definition
5.2 Skala
5.3 Fyrhörning
5.4 Regelbundna månghörningar
6 Cirkel
6.1 Cirkelns egenskaper och pi
6.2 Cirkelns tangent
6.3 Cirkelns bågvinkel
7 Polyeder
7.1 Rätblock
7.2 Regelbunden polyeder
7.3 Vinklar och diagonaler
8 Cylinder
8.1 Prisma
8.2 Cirkulär cylinder
8.3 Likformiga kroppars volym
9 Kon
9.1 Pyramid
9.2 Cirkulär kon
9.3 Stympad kon
10 Sfär
10.1 Sfärens grundbegrepp
10.2 Sfärens delar
11 Proportionalitet
11.1 Direkt proportionalitet
11.2 Omvänd proportionalitet