eMath MAA6 Derivaatta

$8.90

Description

eMath 6: Derivaatta

Tämä kirja on kirjoitettu niin, että opit aihekokonaisuudet loogisessa järjestyksessä ja se on tarkoitettu opiskeltavaksi alusta loppuun. Teoriaosuudet ovat lyhyitä sekä tiiviitä. Niitä seuraa esimerkkejä sekä tehtäväsivu. Tehtävät voi ratkaista suoraan kirjaan. Matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on helppoa eMathStudion työkaluilla. Ratkaisuihin voi lisätä myös kuvia ja kuvaajia sekä perusteluja.

Jokainen eMath-kirja sisältä:

  • 300-400 tehtävää + vastaukset, jaoteltuina kolmeen vaikeusasteeseen
  • Lukuisia esimerkkejä
  • Mahdollisuus lisätä omia kommentteja ja merkintöjä
  • Mahdollisuus tarkistaa kojainen lasku automaattisesti

Sisältö: eMath 6 -kirja esittelee rationaalilausekkeet ja näyttää, miten rationaaliyhtälöt ja -epäyhtälöt ratkaistaan. Kirja käsittelee jatkuvuutta ja raja-arvoja. Lopuksi esitetään derivaatan käsite ja näytetään miten tätä voi käyttää funktion kulun analysoinnissa. Kirja sisältää runsaasti harjoitustehtäviä.

Sisällysluettelo:

1 Esipuhe
2 Rationaalilausekkeet
2.1 Rationaalilauseke
2.2 Rationaaliyhtälö
2.3 Rationaaliepäyhtälö
2.4 Looginen negaatio
3 Jatkuvuus ja raja-arvo
3.1 Raja-arvon ja jatkuvuuden määritelmät
3.2 Raja-arvolaskuja
3.3 Paloittain määritelty funktio
3.4 Jatkuviin funktioihin liittyviä tuloksia
4 Derivaatta
4.1 Derivaatta ja erotusosamäärä
4.2 Derivoimissääntöjä
4.3 Tangentti ja normaali
5 Funktion kulku
5.1 Funktion monotonisuus
5.2 Derivaatta ja monotonisuus
5.3 Paikalliset ääriarvot
5.4 Funktion suurin ja pienin arvo