eMath MAA7 Trigonometriset funktiot

$8.90

Description

eMath 7: Trigonometriset funktiot

Tämä kirja on kirjoitettu niin, että opit aihekokonaisuudet loogisessa järjestyksessä ja se on tarkoitettu opiskeltavaksi alusta loppuun. Teoriaosuudet ovat lyhyitä sekä tiiviitä. Niitä seuraa esimerkkejä sekä tehtäväsivu. Tehtävät voi ratkaista suoraan kirjaan. Matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on helppoa eMathStudion työkaluilla. Ratkaisuihin voi lisätä myös kuvia ja kuvaajia sekä perusteluja.

Jokainen eMath-kirja sisältä:

  • 300-400 tehtävää + vastaukset, jaoteltuina kolmeen vaikeusasteeseen
  • Lukuisia esimerkkejä
  • Mahdollisuus lisätä omia kommentteja ja merkintöjä
  • Mahdollisuus tarkistaa kojainen lasku automaattisesti

Sisältö: eMath 7 -kirjassa käsitellään trigonometriaa syvällisemmin. Kirja kattaa trigonometristen funktioiden peruskäsitteet, miten näillä lasketaan sekä miten ratkaistaan trigonometrisia funktioita sisältäviä yhtälöitä. Kirjassa käsitellään myös yhdistettyjä funktioita ja näiden derivaattojen laskemista. Kirja sisältää runsaasti harjoitustehtäviä.

Sisällysluettelo:

1 Esipuhe
2 Trigonometria
2.1 Trigonometria ja yksikköympyrä
2.2 Trigonometrian kaavoja
2.3 Siniyhtälö
2.4 Kosiniyhtälö
2.5 Tangentin ominaisuuksia
2.6 Tangenttiyhtälö
3 Yhdistetty funktio
3.1 Yhdistetty funktio
3.2 Yhdistetyn funktion derivaatta
4 Trigonometriset funktiot
4.1 Trigonometristen funktioiden perusteet
4.2 Trigonometristen funktioiden derivaatat