eMath MAA6 Derivata

$8.90

Description

eMath MAA6: Derivata

Boken är uppbyggd så att du skall lära dig alla koncept i en logisk ordning. Upplägget är gjort för att läsas i ordning, från början till slut. Varje teoridel är kort och koncist och åtföljs av exempel, samt av en sida med övningsuppgifter. Övningsuppgifterna kan lösas direkt i boken, med eMathStudios matteverktyg. Matematikeditorn gör att det går lätt och snabbt att skriva matematik och du kan lägga in bilder och grafer för att stöda din beräkning och beskriva din tankegång.
Varje eMath bok inkluderar:
  • 300-400 övningsuppgifter + svar, indelade i tre svårighetsgrader
  • Ett mångfald av exempel
  • Möjligheten att lägga till egna kommentarer och markera
  • Möjligheten att granska varje beräkning automatiskt

Översikt: Boken introducerar grundbegreppen som behövs för att börja bekanta sig med den matematiska analysen: kontinuitet, gränsvärden, and derivatan. Boken visar hur man beräknar derivatan av be funktion. Därefter får eleven lära sig hur man tillämpar denna kunskap för att beskriva beteendet av funktioner och för att hitta funktionernas extremvärden. Boken tar även upp hur man arbetar med rationella uttryck.

Innehållsförteckning:

1 Förord
2 Rationella uttryck
2.1 Rationella uttryck
2.2 Rationella ekvationer
2.3 Rationella olikheter
2.4 Logisk negation
3 Kontinuitet och gränsvärden
3.1 Definition av kontinuitet och gränsvärden
3.2 Gränsvärdesberäkningar
3.3 Styckvis definierade funktioner
3.4 Satser för kontinuerliga funktioner
4 Derivata
4.1 Derivata och differenskvot
4.2 Deriveringsregler
4.3 Tangent och normal
5 Funktioners förlopp
5.1 Funktioners monotonitet
5.2 Derivata och monotonitet
5.3 Lokala extremvärden
5.4 En funktions största och minsta värde