eMath MAA4 Vektorer

$8,90

Kuvaus

eMath MAA4: Vektorer

Boken är uppbyggd så att du skall lära dig alla koncept i en logisk ordning. Upplägget är gjort för att läsas i ordning, från början till slut. Varje teoridel är kort och koncist och åtföljs av exempel, samt av en sida med övningsuppgifter. Övningsuppgifterna kan lösas direkt i boken, med eMathStudios matteverktyg. Matematikeditorn gör att det går lätt och snabbt att skriva matematik och du kan lägga in bilder och grafer för att stöda din beräkning och beskriva din tankegång.
Varje eMath bok inkluderar:
  • 300-400 övningsuppgifter + svar, indelade i tre svårighetsgrader
  • Ett mångfald av exempel
  • Möjligheten att lägga till egna kommentarer och markera
  • Möjligheten att granska varje beräkning automatiskt

Översikt: Boken ger en överblick av vektorer och plan. I boken beskrivs vektorbegreppet, räkneoperationer med vektorer och hur man beskriver vektorer i ett koordinatsystem. Tredimensionella vektorer tas även upp och beskrivs tillsammans med plan och linjer i rymden.

Innehållsförteckning:

1 Förord
2 Vektorbegreppet
2.1 Vektorer
3 Räkneoperationer med vektorer
3.1 Vektoraddition och -subtraktion
3.2 Multiplikation av en vektor och ett reellt tal
3.3 Skalärprodukt
4 Vektorer i koordinatsystem
4.1 Koordinatsystem
4.2 Ortsvektorn
4.3 Vektorns uppdelning i komponenter
4.4 Basvektorerna i och j
5 En linje i ett koordinatsystem
5.1 Linje
5.2 Linjens riktningsvektor
5.3 Linjens normalvektor
5.4 Proportionalitetsvektorn
6 Vektorer i rymden
6.1 Vektorer i tre dimensioner
6.2 Addition och subtraktion
6.3 Skalärprodukt
6.4 Längden av en vektor
6.5 Linjens ekvation i ett xyz-koordinatsystem
7 Plan
7.1 Linjära ekvationssystem
7.2 Definitionen av ett plan
7.3 Normalen till ett plan
7.4 Planets ekvation
7.5 Linjens ekvation i allmän form