eMath resurser

eMath-läroboksserien för gymnasiets långmatematik ingår i eMathStudio licenser (Studerande & Lärare) utan extra kostnad. Önskar du köpa enbart en bok och använda den med eMathStudio Free, bör du skapa ett användarkonto först. Skapa ett användarkonto eller läs mer om eMathStudio (Studerande) eller eMathStudio (Lärare) licenser istället.

eMath-läroböckerna är interaktiva digitala böcker, som kan läsas online i eMathStudio. Böckerna kan även laddas ner för att användas utan nätkontakt med hjälp av 4f-appen. I alla läroböcker används strukturerade härledningar som metod då exempel presenteras. Läs mer om lärometoden här. Böckerna inkluderar alla centrala områden i gymnasiematematiken och undervisas enligt den finska läroplanen för långmatematik. Välj en bok för att läsa mer om dess innehåll. Som lärare har du möjlighet att skapa kurser baserat på böckerna, och skräddarsy innehållet precis enligt dina och dina elevers behov: lägg till eller ta bort teori/uppgifter, bädda in videoklipp och webbsidor, ändra på ordningen och utseendet.