eMath MAA5 Analyyttinen geometria

$8.90

Description

eMath 5: Analyyttinen geometria

Tämä kirja on kirjoitettu niin, että opit aihekokonaisuudet loogisessa järjestyksessä ja se on tarkoitettu opiskeltavaksi alusta loppuun. Teoriaosuudet ovat lyhyitä sekä tiiviitä. Niitä seuraa esimerkkejä sekä tehtäväsivu. Tehtävät voi ratkaista suoraan kirjaan. Matematiikan kirjoittaminen tietokoneella on helppoa eMathStudion työkaluilla. Ratkaisuihin voi lisätä myös kuvia ja kuvaajia sekä perusteluja.

Jokainen eMath-kirja sisältä:

  • 300-400 tehtävää + vastaukset, jaoteltuina kolmeen vaikeusasteeseen
  • Lukuisia esimerkkejä
  • Mahdollisuus lisätä omia kommentteja ja merkintöjä
  • Mahdollisuus tarkistaa kojainen lasku automaattisesti

Sisältö: eMath 5 -kirjassa esitellään itseisarvo, käsitellään itseisarvoyhtälön ja itseisarvoepäyhtälön ratkaisemista. Kirjassa esitellään karteesinen koordinaatisto ja käyrien esittäminen tässä. Näytetään, miten kuvataan suora yhtälönä sekä miten määritellään suoran ominaisuudet, kuten suorien leikkauspisteet, kohtisuoruus, pisteiden välinen etäisyys, pisteen etäisyys suorasta sekä suorien välien kulma. Kirjassa käsitellään paraabelit ja ympyrät, sekä yleisemmin kartioleikkaukset. Kirja sisältää runsaasti harjoitustehtäviä.

Sisällysluettelo:

1 Esipuhe
2 Itseisarvo
2.1 Itseisarvon määritelmä
2.2 Lausekkeen itseisarvo
2.3 Itseisarvoyhtälö
2.4 Itseisarvoepäyhtälö
3 Karteesinen koordinaatisto ja yhtälö koordinaatistossa
3.1 Kertaus: Pisteen koordinaatit
3.2 Käyrän yhtälö
4 Suora tasossa
4.1 Suorien leikkauspisteet
4.2 Kohtisuoruus
4.3 Pisteen etäisyys suorasta
4.4 Suorien välinen kulma
5 Paraabeli
5.1 Paraabelin yhtälö normaalimuodossa
5.2 Paraabelin määritelmä
5.3 Paraabelin yhtälö huippumuodossa
6 Ympyrä
6.1 Ympyrän yhtälö
6.2 Leikkauspisteitä
7 Kartioleikkaukset
7.1 Erilaisia kartioleikkauksia