Tjänster

Plug-ins och integreringar som gör din applikation mångsidigare

OMEDELBAR ÅTERKOPPLING

eMathChecker

Granska varje steg i din beräkning
Läs mer...

SKRIV LÄTT

Matematikeditor

Skriv matematik lätt och snabbt så att både du och din lärare förstår det
Läs mer...

ALLA ELEMENT

Solver

Lägg till grafer, bilder, tabeller etc. till dina beräkningar. För en dialog och håll koll på framstegen
Läs mer...

SJÄLVRÄTTANDE

Digitala prov

Skapa prov och mindre quiz på några få minuter. Låt datorn granska.
Läs mer...

Läs Mera

FÖRLAG & MATEMATIK-APPAR

Utvidga din app

Genera nya inkomstströmmar och ändra dina kunder till prenumeranter
Inkludera hur du kommit till svaret, dina lärare kommer att bli förtjusta

Kontrollera riktigheten av alla dina egna hemuppgifter och svar, hela läroböcker på några minuter

SKOLOR

Gör digital undervisning möjlig också inom matematik

Distansundervisning och lärarstöd

Korrigera prov/hemuppgifter automatiskt

Generera hemuppgifter automatiskt

Gör det möjligt att kommunicera digitalt också i de matematiska ämnena

NATIONELL NIVÅ

Automatisk bedömning och data över kunskapssvackor

Gör digitala prov i matematik med en editor som är gjord för att räkna

Automatisk bedömning av prov. Objektiv, snabb och blir aldrig trött

Generar mängder av data över elevernas kunskapssvackor

Använd data för att komma underfund med vad som bör ändras i undervisningen

Använd data för att se effekterna av de förändringar som gjorts