Undervisningserfarenheter

Ett stort antal elever i fler än 30 skolor i Finland, Sverige och Estland har deltagit i gymnasiekurser baserade på strukturerade härledningar. Vi har samlat data om hur de upplevde metoden, här är några av kommentarerna.

Elevers kommentarer

"Här får man verkligen lära sig vad som skall göras i vilket skede, att man inte bara hoppa vart som helst utan att veta vad man gör, man förstår verkligen varje steg."
–Pojke, Finland

"Jag skulle rekommendera den här metoden för dem som är svaga i matematik. Jag var inte bra, mitt vitsord var 3 (skala 1-5) men nu är det 5. Strukturerade härledningar hjälpte mig."
–Pojke, Estland

"Det var som om någonting övernaturligt hände. Alltså man förstod till och med någonting. Det är jag riktigt nöjd med."
– Flicka, Finland

"Åtminstone förbereder man sig bättre till proven, när man sedan i proven måste skriva allt noggrant, också härledningarna. Om man skulle göra som vanligt, på papper, så skulle man kanske inte bry sig så värst mycket om hur det ser ut och hurdana härledningarna är. Man skulle kanske inte heller skriva några kommentarer."
–Pojke, Finland

"Nu funderar jag på vad jag skall göra som nästa steg, istället för att bara räkna."
–Flicka, Finland

Lärares kommentarer

"Jag har alltid drömt om att eleverna kan förklara sina lösningar i ord, nu måste de skriva förklaringarna, det är ännu bättre!"
–Lärare, Estland

"Min åsikt är att med strukturerade härledningar vet eleverna vad de håller på med – det är skillnaden. Annars skrev de kanske bara ner allt material under en dag och dagen efter undrade de vad jag hade gjort. Strukturerade härledningar hjälper mig att förstå vad jag gör."
–Lärare, Estland

"Det är hur tydligt allt blir, absolut. Då en elev sitter i sina egna tankar en stund och tittar bort, sedan kommer hon ikapp genom att läsa kommentarerna mellan raderna. Det är bra för eleverna att det som läraren säger också skrivs ner i lösningen nu."
–Lärare, Finland

"För det första är det ett bra pedagogiskt verktyg eftersom det är ett sätt, har jag märkt, att skriva härledningar jag visar för eleverna, som får dem att se vad jag har gjort. Och om de skriver om det, så förstår de. Och omvänt, det är samma sak för mig också. Det känns bra att se..."
–Lärare, Sverige

Empiriska studier

Teachers' Experience from Using Interactive E-books in the Classroom (Hägerstedt, E., Mannila, L., Salakoski, T. and Back, R-J., The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA14. Turku, Finland, June 2014)

"It Takes Me Longer, but I Understand Better" – Student Feedback on Structured Derivations (Back, R-J., Mannila, L. and Wallin, S., International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol. 41, No. 5, pp. 575-593)

An Empirical Evaluation of Structured Derivations in High School Mathematics (Peltomäki, M., and Back, R-J., ICMI 19: 19th ICMI Study Conference on Proof and Proving in Mathematics Education. Taipei, Taiwan, May 2009)

Promoting Students’ Justification Skills Using Structured Derivations (Mannila, L. and Wallin, S., ICMI 19: 19th ICMI Study Conference on Proof and Proving in Mathematics Education. Taipei, Taiwan, May 2009)