4f Häfte

4f Häfte är en app som innehåller alla FourFerries matematikverktyg. Den ingår i den finska digitala studentexamens Abitti-omgivning  och kan användas för att lösa uppgifter i studentexamen. Du kan bekanta dig med verktygen, öva gratis eller använda verktygen alltid då du räknar, i webbläsaren med eMath Studio FREE, eller genom att ladda ner desktop applikationen 4f.

Använd 4f Häfte för att

List of Why to use 4f Notebook-sv
1. Skriv matematik snabbt, snyggt och enkelt

Att skriva matematik har alltid varit rörigt. Program som är gjorda för att att skriva text gör inte det lättare. Matematikeditorn lär dig att skriva på ett tydligt och strukturerat sätt, den sköter layouten för dig och gör editering av uppgifterna simpelt.

2. Skapa ett välstrukturerat svar till din uppgift

Text - skärmdumpar - grafer - ritningar - beräkningar -
ALLT på ett ställe.

3. Håll allt material välorganiserat på ett ställe

Glöm skrynklade lösblad och uppgifter utan röd tråd. De digitala räknehäftena hjälper dig att skapa kapitel och editera dem medan du utforskar ny teori. Allt fullt synligt för lärare i real tid.

Läs mer

Mångsidiga matematikverktyg

Redigera matematisk text med standardiserad matematiknotation. Både inline formler och visade formler stöds. Matematiska symboler kan väljas från en palett eller skrivas som LaTeX-kommandon.

Lägg till geometriska figurer, grafer av funktioner, teckenscheman och matematiska tabeller till sidan

Text, bilder och annat material kan kombineras på olika sätt i en innehållslåda. Särskilj uppgifter, exempel och sammanfattningar, etc. med olika layouter. Mera om matematikverktygen här.

En digital anteckningsbok

4f Häftet är en anteckningsbok som är organiserad i kapitel, avsnitt och sidor och har en innehållsförteckning som uppdateras automatiskt. Varje sida kan innehålla olika typer av element, som rich text med matematiska formler, bilder och figurer och speciella matematikelement. Det är lätt att lägga till, modifiera, omorganisera och ta bort innehållselement på sidan. Man kan välja hur man placerar elementen på sidan för bästa visuella effekt. I eMathStudio och i den nedladdningsbara applikationen 4f, kan du skapa ett obegränsat antal anteckningsböcker. Du kan även dela sidor i anteckningsboken över nätet.

Notebook

Lätt att kombinera med andra program

Det är enkelt att använda 4f Häfte tillsammans med den övriga mjukvaran. Elementen på sidorna kan dras till andra redigerare, som LibreOffice Writer och Microsoft Word.

Det är också möjligt att lägga in direkta länkar från andra lärmiljöer och administrativa system, som t.ex. Moodle, till sidor i anteckningsböcker, och att bädda in hela nätsidor eller dokument.

Notebook_enkkuraahaus

Nyttiga länkar