4f Häfte

4f Häfte

Lös dina uppgifter snabbt och enkelt

 4f Häfte i studentexamen

4f Häfte är en app som innehåller alla 4f Studios matematikverktyg. Den ingår i den finska digitala studentexamens Abitti-omgivning  och kan användas för att lösa uppgifter i studentexamen.

Mångsidiga matematikverktyg

Redigera matematisk text med standardiserad matematiknotation. Både inline formler och visade formler stöds. Matematiska symboler kan väljas från en palett eller skrivas som LaTeX-kommandon.

Lägg till geometriska figurer, grafer av funktioner, teckenscheman och matematiska tabeller till sidan

Text, bilder och annat material kan kombineras på olika sätt i en innehållslåda. Särskilj uppgifter, exempel och sammanfattningar, etc. med olika layouter. Mera om matematikverktygen här.

4f anteckningsböcker

4f Studio gör det möjligt att skapa  digitala anteckningsböcker för lärare och elever, med särskilt stöd för matematik. En anteckningsbok är organiserad i kapitel, avsnitt och sidor och har en innehållsförteckning som uppdateras automatiskt. Varje sida kan innehålla olika typer av element, som rich text med matematiska formler, bilder och figurer och speciella matematikelement. Du kan skapa ett obegränsat antal anteckningsböcker i 4f Studio. Du kan även dela sidor i anteckningsboken äver nätet.

En sida i anteckningsboken

En sida i en 4f Notebook består av olika slags innehållselement, som placeras ut på sidan. Det är lätt att lägga till, modifiera, omorganisera och ta bort innehållselement på sidan. Man kan välja hur man placerar elementen på sidan för bästa visuella effekt. De flesta elementen är interaktiva, och vissa kan kräva internet access. Mera info om innehållselementen hittar du här.

Notebook

Notebook_enkkuraahaus

 Att använda 4f anteckningsböcker

Det är enkelt att använda 4f anteckningsböcker tillsammans med den övriga mjukvaran. Elementen på sidorna kan dras till andra redigerare, som LibreOffice Writer och Microsoft Word. Man kan också kopiera element ur en 4f anteckningsbok till en 4f Note sida för att  dela innehållet över nätet.